Asset management

 

Rodina produktov pre komplexný asset manažment

Pokrývame riadenie finančných aktív komplexne – od podielových a penzijných fondov až po privátne bankovníctvo, riadenie pobočkovej siete, manažment rizík a portfólia, CRM , portál a wealth management. Už od roku 2000 sa zameriavame na potreby finančných inštitúcií a úspešne spĺňame ich očakávania a požiadavky v oblasti riadenia aktív či už ide o predaj alebo nákup cenných papierov, vysporiadanie aktív, spracovanie finančných transakcií, spracovanie a vyhodnocovanie dát alebo o splnenie podmienok compliance.

Začiatkom roka 2000 sa na Slovensku posilnil a rozšíril biznis pre správu a riadenie aktív a podielových fondov a naša spoločnosť tak dostala šancu v rámci štyroch mesiacov vybudovať core systém pre oblasť riadenia aktív pre jednu finančnú inštitúciu so zahraničným kapitálom.

AssetManager, výsledný produkt našej prvej obchodnej príležitosti pre riadenie portfólia podielových fondov spolu s aplikáciou DepoManager (so všetkými funkcionalitami pre depozitárov) sa v krátkom čase stali úspešnými produktami a boli implementované v mnohých domácich alebo zahraničných bankách alebo v ich dcérskych spoločnostiach.

Nakoľko riadenie portfólia podielových fondov má veľa spoločných charakteristík s penzijnými fondami alebo s biznisom privátnych bánk, čoskoro sme začali rozširovať AssetManager na širšiu core platformu (framework), vhodnú aj pre privátne bankovníctvo finančných inštitúcií. Už ako stabilný a spoľahlivý partner mnohých bánk na domácom trhu sme v roku 2004 sa rozhodli rozširovať core systém aj pre riadenie cenných papierov, dlhopisov a iných finančných nástrojov na majetkových účtoch bankových klientov a takisto sme vyvinuli viacero pomocných aplikácií.

Aj napriek obmedzenému rozsahu finančného trhu na Slovensku sa nám podarilo etablovať vo väčšine finančných inštitúcií. Disponujeme profesionálnym tímom analytikov a vývojárov s bohatými a hlavne dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Podarilo sa nám udržať si našich najkompetentnejších a najskúsenejších zamestnancov a firemný ľudský kapitál vnímame ako jednu z našich najväčších výhod.

Finančný sektor predstavuje aj naďalej náš hlavný predmet záujmu a stále sa usilujeme rozširovať náš podiel na trhu poskytovaním kvalitných služieb pri zachovaní efektívnosti vynaložených nákladov a udržaním nadštandardného ľudského kapitálu.

Chcete sa dozvedieť viac ?

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk