Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o používaní cookies

 

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Goldmann Systems, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, zapísaná v OR OS v BA I, odd. Sa, vložka č.2531/B.

Spoločnosť používa na webovom sídle www.goldmann.sk súbory cookies za účelom použiteľnosti webovej stránky tak, aby umožnila základné funkcie, akými sú napr. navigácia stránky, pamätanie si preferenčných nastavení ako napr. nastavená jazyková mutácia a pod. a taktiež na meranie návštevnosti webu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť spístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.

 

 

Kódy tretích strán

Na tomto webe trvalo používame kódy od spoločností Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštěvníci chodia a ako sa na webe správajú.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Goldmann Systems, a.s., so sídlom Slávičie údlie 106, Bratislava 811 02, zapísanej v OR OS v BA I, odd. Sa, vložka č.2531/B. (ďalej len Spracovávateľ), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia) spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IČ, DIČ
 • cookies
 • IP adresa

Meno a priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, IČ, DIČ, e-mail, IP adresu a cookies je možné spracovať na základe Vašej návštevy webstránok a Vami vyplneného webového formulára za účelom komunikácie, ponuky služieb a uzatvárania zmluvných záväzkov. Tieto údaje budú Spracovávateľom uchovávané a spracovávané do Vášho odvolania.

Spracovanie osobných údajov je realizované spoločnosťou Goldmann Systems, avšak pre túto spoločnosť môžu spracovávať údaje uvedené vyššie a títo spracovatelia:

 • poskytovateľ hostingu webstránky
 • poskytovateľ analytického softvéru
 • poskytovatel služby tvorby webstránky
 • prípadne ďalší poskytovatelia softvéru, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnosti spoločnosť Goldmann Systems, a.s. nevyužíva.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to napr. zaslaním emailu so žiadosťou na adresu uvedenú na podstránke Kontakt, alebo listu zaslaného poštou na kontaktné údaje spoločnosti.

 

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak Ste prostredníctvom tejto stránky odoslali Kontaktný formulár, môžete požiadať o export Vašich osobných údajov, ktoré o Vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré Ste nám poskytli. Môžete takisto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o Vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Vyplnené a odoslané formuláre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Chcete sa dozvedieť viac ?

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk