Asset management

Naše riešenia

Scrollujte

Naše riešenia v oblasti správy finančných aktív sú navrhnuté tak, aby efektívne slúžili finančným inštitúciám. Od roku 2000 poskytujeme komplexné riešenia pre riadenie finančných aktív, ktoré pokrývajú podielové a penzijné fondy až po privátne bankovníctvo a riadenie portfólií.

Asset manager
Depo manager
Pobočková aplikácia
Klientsky webový portál a mobilná aplikácia

Hlavné výhody

Komplexný pohľad

Získajte komplexný pohľad na všetky vaše aktíva a spravujte ich efektívne.

Riadenie rizík a portfólií

Pokročilé nástroje pre riadenie rizík, ktoré pomáhajú zabezpečiť spravovanie aktív v súlade s vašimi cieľmi a regulačnými požiadavkami.

Flexibilita

Možnosť prispôsobiť riešenia vašim špecifickým potrebám a požiadavkám a rôznym distribučným kanálom.

Funkcie

Digitálna obsluha a onboarding Klienta (Klientsky webový portál a mobilná aplikácia)

Integrované riešenia pre digitálny zákaznícky servis s aktívnymi a pasívnymi funkciami pre klienta vrátane biometrického onboardingu klienta.

Efektívne riadenie finančných aktív

Pokročilý nástroj pre správu majetku s podporou rôznych typov klientov a rôznych inovatívnych investičných služieb. Ohodnotenie výkonnosti portfólia a účinná kontrola limitov.

Podpora výkonu činnosti depozitára

Podpora pri zabezpečovaní legislatívnych podmienok a pri výkone činností voči kontrolným orgánom. Účinná a prehľadná kontrola limitov.

Podpora rôznych distribučných kanálov

- aj digitálnych rátane riešenia pre pobočky finančnej inštitúcie.

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Spoločnosť Goldmann Systems zrealizovala v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management jedinečný upgrade softvérového riešenia Asset Manager....
Našim klientom v oblasti správy podielových fondov prinášame generačne novú verziu platformy Asset Manager, s nasadením...
Goldmann Systems úspešne dokončil komplexnú modernizáciu systému DEPO Manager, ktorý slúži na správu a kontrolu aktív...

Máte záujem o naše služby?