Klientsky webový portál a mobilná aplikácia

Produkty

Scrollujte

V ére digitálneho veku, kde rýchly prístup k informáciám a transparentnosť sú neoddeliteľnou súčasťou finančného prostredia, predstavuje naša mobilná aplikácia spolu s webovým portálom pre klientov kľúč k posunutiu hraníc v interakcii s investormi.

Tieto inovatívne nástroje sú navrhnuté tak, aby zefektívnili a zjednodušili správu investícií prostredníctvom bezpečných a sofistikovaných digitálnych rozhraní s cieľom neobmedzeného prístup k ich finančným portfóliám. S využitím najnovších technologických postupov poskytujeme našim užívateľom komplexné riešenie pre aktívne riadenie ich investičných stratégií, pričom kladieme dôraz na bezpečnosť, používateľský komfort a špičkový zákaznícky servis.

Všeobecné informácie o produkte:

Prostredníctvom mobilnej aplikácie a webového portálu môžu podielnici nielen pasívne sledovať svoje transakcie a stav majetku, ale tiež aktívne zasahovať do správy svojich investícií. Aplikácia im umožňuje podávať žiadosti o investície a realizovať rôzne servisné operácie jednoducho a pohodlne, nech už sú kdekoľvek.

Medzi kľúčové prednosti týchto digitálnych nástrojov patrí:

  • Prístupnosť: Mobilná aplikácia a webový portál umožňujú podielnikom pohodlný prístup k informáciám o svojom portfóliu kdekoľvek a kedykoľvek.
  • Intuitívne ovládanie: Aplikácia a portál sú navrhnuté s dôrazom na jednoduchú a intuitívnu navigáciu pre používateľov.
  • Bezpečnosť: Zabezpečené informácie o majetkových účtoch a osobných údajoch podielnikov chránia súkromie a investície.
  • Komunikácia: Zahrnutie zoznamu podaných žiadostí a doručenej pošty zlepšuje prehľadnosť a organizáciu komunikácie s podielnikmi.
  • Ergonomický design: Aplikácia a webový portál sú navrhnuté tak, aby boli prívetivé a pohodlné pre všetky vekové skupiny.

Hlavné funkcie Mobilnej aplikácie a webového portálu zahŕňajú:

Real-time aktualizácie

Poskytujú okamžité zobrazenie informácií o stave investícií, čo zvyšuje transparentnosť a umožňuje lepšie rozhodovanie.

Investičné žiadosti

Umožňujú podielnikom jednoducho podávať žiadosti o investície a sledovať ich stav spracovania.

Platobná integrácia

Aplikácia a portál sú integrované s platobnou bránou a podporujú platby QR kódom, zjednodušujúce transakcie.

Personalizácia nastavenia

Ponúkajú možnosti konfigurácie notifikácií a ďalších nastavení pre individualizovaný používateľský zážitok.

Interaktivita a angažovanosť

Moderné digitálne nástroje zvyšujú úroveň interakcie a zapojenia podielnikov do správy ich finančného portfólia.

Máte záujem o naše služby?

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Spoločnosť Goldmann Systems zrealizovala v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management jedinečný upgrade softvérového riešenia Asset Manager....
Našim klientom v oblasti správy podielových fondov prinášame generačne novú verziu platformy Asset Manager, s nasadením...
Goldmann Systems úspešne dokončil komplexnú modernizáciu systému DEPO Manager, ktorý slúži na správu a kontrolu aktív...