Naším poslaním je poskytovať spoľahlivé, robustné a flexibilné informačné systémy, ktoré slúžia ako pevný základ pre úspech našich klientov a partnerov.

Scrollujte

Goldmann Systems je v oblasti informačných technológií pevným stĺpom už viac ako dve dekády. Od našich skromných začiatkov v roku 2000 sme sa vypracovali na uznávaného lídra, ktorý zastrešuje úspešné projekty a spolupracuje s renomovanými partnermi. Naša cesta je poznačená neustálym hľadaním inovácií a zlepšovaním procesov našich klientov, aby sme ich udržali v konkurenčnom boji nielen aktuálnym, ale často aj o krok vpred. S naším tímom odborníkov a širokou sieťou spolupracujúcich partnerov prinášame na trh riešenia, ktoré nie sú len o aplikovaní aktuálnych trendov, ale aj o vytváraní nových. V Goldmann Systems máš príležitosť byť súčasťou nášho silného a inovačného tímu, ktorý neustále rozširuje hranice možného v dynamicky sa meniacom technologickom svete.

Ľudia

Jadro našej sily spočíva v kvalitnom ľudskom kapitále, ktorý disponuje výbornou znalosťou príslušných biznis procesov a technológií. Neustále sa snažíme poskytovať vysoko kvalitné služby, ktoré presahujú očakávania našich klientov. Motivácia, sústavný profesionálny rast a vzdelávanie v oblasti nových technológií sú pre nás kľúčové.

Ľuboš Petrík

Ľuboš Petrík

Chairman Of The Board and CEO

Martin Baláž

Martin Baláž

Member of the Board

Veronika Ványiová

Veronika Ványiová

Member of the Board

Zuzana Heligmanová

Zuzana Heligmanová

Head of BU Telemedicine

Andrej Tariška

Head of BU Asset Management

Karol Krasňan

Head of BU Digital Finance

Michal Sucháň

Michal Sucháň

International Sales and Business Development manager

Ján Piussi

Ján Piussi

COO

Ladislav Bitto

Sales Director

Peter Ondrovič

Director of Business Development

Vízia

Našou víziou je stať sa prvou voľbou pri poskytovaní IT riešení a byť pre našich klientov nielen technologickým partnerom. Chceme prinášať férové pracovné podmienky pre zamestnancov, podporovať inovatívne nápady a vytvárať skvelé SW aplikácie.

Budovať trvalo udržateľný technologický pokrok, moderné a spoľahlivé riešenia, ktoré prinášajú našim klientom úžitok, zjednodušujú im každodenné fungovanie a podporujú ich rast a úspech. Chceme byť pre našich klientov stabilným, dlhodobým a férovým partnerom. Baví nás byť súčasťou unikátnych a zaujímavých projektov.

  • Férové jednanie
  • Nadšenie a pozitívny prístup
  • Osobná zodpovednosť
  • Tímová práca
  • Osobné naplnenie

Klienti

Medzi našich klientov patria banky, spoločnosti spravujúce podielové a penzijné fondy, komerčné organizácie, ako aj štátne inštitúcie, ktoré si cenia stabilné a dlhoročné obchodné vzťahy s našou spoločnosťou. Naším cieľom je byť pre našich  klientov spoľahlivým partnerom, ktorý podporuje ich rast a plní ich technologické požiadavky.

Motto, ktoré nás poháňa vpred, znie: „Spoločný úspech je našou najväčšou motiváciou.“

Spoločný úspech je našou najväčšou motiváciou.

Prečo práve my?