Asset manager

Produkty

Scrollujte

Asset Manager je intuitívny softvér na efektívnu správu aktív, ktorý reaguje na súčasné potreby finančných inštitúcií. Vzhľadom na zložitosť trhov a regulačné požiadavky ponúka Asset Manager ideálne riešenie pre efektívne riadenie fondov, čo umožňuje inštitúciám zamerať sa na ich kľúčové ciele.

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt zvyšuje komfort a bezpečnosť správy portfólií vďaka prehľadnej správe klientov, automatizácii transakcií a dôkladnému finančnému vysporiadaniu. Ponúka tiež flexibilitu v tvorbe reportov, ktoré sú šité na mieru individuálnym potrebám každého klienta.

Medzi kľúčové prednosti Asset Managera patrí:

  • Modularita: Ponúka možnosť prispôsobiť systém špecifickým požiadavkám inštitúcie vďaka modulárnej štruktúre.
  • Intuitívne rozhranie: Zefektívňuje prácu užívateľov a znižuje možnosť vzniku chýb.
  • Flexibilný reporting a adaptácia na zmeny: Systém umožňuje rýchlu reakciu na nové legislatívne požiadavky a trhové podmienky.
  • Personalizácia systémovej konfigurácie: Umožňuje detailné nastavenie systému a jeho modulov podľa potrieb užívateľa.
  • Otvorená architektúra: Zabezpečuje jednoduchú integráciu s inými systémami a aplikáciami, čo podporuje flexibilitu a rozšíriteľnosť systému.

Hlavné funkcie Asset Managera zahŕňajú:

Klientská administrácia

Asset Manager efektívne spravuje zákaznícke údaje a transakcie, čím zlepšuje interakcie s klientmi a zvyšuje prehľadnosť služieb.

Správa portfólií

Ponúka nástroje pre správu investícií, sledovanie stratégií a oceňovanie fondov, čo prispieva k vyššej efektivite správy portfólií.

Back office

Zaisťuje presné finančné transakcie a dodržiavanie predpisov, čím podporuje spoľahlivosť a presnosť operácií.

Reporting a rozhrania

Umožňuje tvorbu špecifických reportov pre analýzu a rozhodovanie a zvyšuje efektivitu riadenia.

Číselníky

Spravuje kľúčové operatívne dáta, zabezpečuje ich presnosť a aktuálnosť.

Systémová konfigurácia

Umožňuje personalizáciu nastavení systému, podporuje špecifické potreby inštitúcií a ich efektívne fungovanie.

Asset Manager je nevyhnutným nástrojom pre finančné inštitúcie, ktorý zabezpečuje efektívnosť a rast ich operácií v dynamickom finančnom prostredí. Jeho modulárna štruktúra a škálovateľnosť poskytujú nevídanú pružnosť, čo inštitúciám umožňuje rýchlo reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré trh prináša.

Máte záujem o naše služby?

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Spoločnosť Goldmann Systems zrealizovala v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management jedinečný upgrade softvérového riešenia Asset Manager....
Našim klientom v oblasti správy podielových fondov prinášame generačne novú verziu platformy Asset Manager, s nasadením...
Goldmann Systems úspešne dokončil komplexnú modernizáciu systému DEPO Manager, ktorý slúži na správu a kontrolu aktív...