Správa aktív klientov: Rozsiahly upgrade riešenia Asset Manager v Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Prípadová štúdia

Spoločnosť Goldmann Systems zrealizovala v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika jedinečný upgrade viac ako 20-ročného systému pre správu aktív klientov. Kompletne nové riešenie softvéru Asset Manager 2.0 a jeho nové atraktívne funkcie dnes prispievajú k ešte efektívnejšej správe prostriedkov v 18 fondoch spravovaných slovenskou pobočkou spoločnosti Erste Asset Management GmbH.

Pôvodná verzia produktu fungovala v Erste viac ako 20 rokov

Ešte v roku 2001 sme v Slovenskej sporiteľni (SLSP), ktorá sa v tom čase začala venovať správe finančných aktív klientov, nasadili prvú verziu systému Asset Manager.

Hoci bol produkt v priebehu rokov udržiavaný a postupne vylepšovaný o nové funkcionality, v dôsledku technologického rozvoja pôvodné riešenie asset managementu zastaralo. To so sebou prinášalo nielen obmedzenia spojené s pomalou a komplikovanou aktualizáciou na novšie verzie programovacieho jazyka, ale prejavovali sa tiež problémy používateľského rozhrania viazané na nepodporované verzie prehliadača Internet Explorer.

Tieto nedostatky spoločne s požiadavkou vývoja na zavedenie funkčných celkov naprieč celou asset management platformou viedli k potrebe zásadnej aktualizácie celého systému a jeho nahradeniu novým, modernejším systémom s atraktívnymi funkciami.

Prečítajte si aj:

Na svete je nová generácia riešenia pre správu aktív Asset Manager 2.0

asset manager goldman systems dashboard

Návrh riešenia: nová generácia
Asset Manager 2.0

Pre potreby finančných inštitúcií sme navrhli kompletne nové riešenie v podobe druhej generácie softvéru Asset Manager na efektívnu správu aktív.

Hlavné funkcie Asset Manager 2.0 zahŕňajú predovšetkým:

 • klientsku administráciu pre správu zákazníckych údajov a transakcií,

 • správu portfólií pomocou nástrojov pre správu investícií, sledovanie stratégií a oceňovanie fondov,

 • back-office pre zaistenie presných finančných transakcií a dodržiavanie predpisov,

 • tvorbu špecifických reportov a rozhrania pre analýzy a rozhodovanie,

 • číselníky pre správu kľúčových operatívnych dát,

 • systémovú konfiguráciu umožňujúcu personalizáciu nastavení systému.

Náš tip:

Prečítajte si viac o produkte Asset Manager, jeho hlavných funkciách a kľúčových výhodách.

Aplikácia je plne prispôsobiteľná požiadavkám konkrétneho klienta prostredníctvom jednotlivých funkčných modulov. Riešenie pre správcovskú spoločnosť Erste Asset Management obsahuje kompletnú výbavu modulov pozostávajúcu z klientskych i investičných častí. Zapracovaný je aj kontrolný systém risk manažmentu, ktorý stráži nákupy portfólio manažérov v prípade, ak by neboli vykonávané v súlade so štatútom podielového fondu.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou riešenia sa dáta ukladajú na diskové pole FileNet, ktoré je súčasťou infraštruktúry Erste Asset Management. Zamedzuje sa tak strate dôležitých údajov v prípade zlyhania databázy. 

Kľúčové fázy projektu

Kompletný upgrade produktu začali naši špecialisti realizovať v roku 2021. Projekt v trvaní troch rokov prebiehal v niekoľkých hlavných fázach:

 •  1. Výber vhodnej technológie
 • 2. Analýza existujúcich problémov nasadenej verzie platformy Asset Manager
 • 3. Návrh dátového modelu
 • 4. Návrh architektúry nového systému a jeho rozdelenie na samostatné funkčné celky
 • 5. Komunikácia s klientom, spätná väzba, zapracovanie potrebných zmien 
asset manager goldman systems charts dashboard

Nová generácia = nové technológie

V prípade softvérového riešenia Asset Manager 2.0 ide z technologického hľadiska o úplne novú generáciu produktu, ktorá je postavená na nových architektonických princípoch.

Pre novú platformu bol zvolený PHP framework Symfony. Dáta sú spravované v databázovom systéme Oracle. Komunikáciu medzi jednotlivými modulmi zabezpečuje open-source softvérová platforma Apache Kafka.

Celé riešenie je postavené na využití našej vlastnej vývojovej GSP platformy (Goldmann Systems Platform), ktorá je výsledkom takmer trojročnej práce a vývoja. GSP umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu tvorbu moderných aplikácií postavených na mikroservisnej Cloud Native architektúre a spĺňa najnovšie technologické a bezpečnostné štandardy.

Použité technológie boli vyberané s cieľom zabezpečiť lepšiu škálovateľnosť a možnosť vytvorenia funkčných celkov, ktoré je možné samostatne spravovať a využívať v rámci iných projektov. Aplikácie nie sú závislé od konkrétneho internetového prehliadača a typu použitej databázy.

Unikátne prednosti riešenia
Asset Manager 2.0

Nová generácia produktu Asset Manager 2.0 je unikátne, inovatívne a moderné riešenie, ktoré prináša klientom z oblasti správy podielových fondov množstvo benefitov.

Ide predovšetkým o: 

• Komplexné riešenie pre finančné inštitúcie

Asset Manager je intuitívny softvér na efektívnu správu aktív, ktorý adekvátne reaguje na súčasne potreby finančných inštitúcií. Okrem iného umožňuje hromadné spracovanie všetkých aktivít používateľa, asynchrónne spracovanie dát na pozadí a rôzne možnosti zobrazovania reportov priamo v aplikácii, čo výrazne zjednodušuje dennú pracovnú rutinu jej používateľov.

• Modulárna štruktúra prispôsobiteľná potrebám zákazníka

Riešenie je modifikovateľné podľa požiadaviek konkrétneho klienta. Core systém je možné rozširovať a prispôsobovať potrebám klienta prostredníctvom viacerých funkčných modulov, resp. aplikácií (pobočková, back-office, investičná, risková časť), ktoré je možné samostatne spravovať a využívať aj v rámci iných projektov. Takéto riešenie umožňuje rýchlejšiu aktualizáciu na nové verzie, so zachovaním lepšej podpory a aktuálnosti technológií.

• Intuitívne a prívetivé používateľské rozhranie

Aplikácia je navrhnutá ako responzívny web nezávislý od typu používaného prehliadača. Prispôsobenie stránky rôznym veľkostiam obrazovky a platformám a koncepcia riešenia v podobe štandardnej webovej aplikácie podstatne prispieva k zlepšeniu používateľskej skúsenosti a intuitívnosti ovládania. Práca s aplikáciou si nevyžaduje žiadne špeciálne školenie používateľa.

• Škálovateľné a lepšie manažovateľné riešenie

Nový Asset Manager vznikol na základe novo zadefinovaného štandardu vývoja, s frameworkom umožňujúcim lepšie možnosti aktualizácie a udržateľnosti samotných technológií. Pracuje s oddeleným databázovým modelom, čo potenciálne umožňuje prechod na iný typ databázy. Takáto otvorená architektúra umožňuje jednoduchú integráciu s inými systémami a podporuje flexibilitu celého systému.

Asset Manager 2.0 navyše prináša potenciál ďalšieho rozšírenia aj o depozitársku časť prostredníctvom modulu Depo Manager, prípadne o pobočkovú časť, ktorá je aktuálne vo fáze vývoja.

asset manager goldman systems kalendar dashboard

Zaujímavé čísla o projekte:

 • Na novom riešení sa odpracovalo viac ako 4 200 človekodní,
 • od začiatku projektu do jeho nasadenia sme vyriešili viac ako 5 000 úloh v JIRa,
 • absolvovali sme s klientom viac ako 1730 workshopov alebo porád
 • úvodná migrácia majetku a klientov trvala vyše 32 hodín
 • detailná príručka k aplikácii ma 343 strán a 57 445 slov

Spokojnosť klienta s novou technológiou

Asset Manager je vzhľadom na zložitosť trhov a regulačné požiadavky v oblasti správy aktív ideálnym riešením pre efektívne riadenie fondov. Nasadené riešenie v slovenskej pobočke spoločnosti Erste Asset Management prispieva k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu všetkých 18 fondov, v rámci ktorých spravuje Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika prostriedky v čistej hodnote až 2,2 mld. eur.

 

O spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Správcovská spoločnosť Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika je nasledovníkom spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, ktorej história siaha až do roku 2001. Ako jedna z troch najväčších správcovských spoločností na slovenskom trhu ponúka svojim klientom produkty a služby v oblasti správy fondov a riadenia investičných portfólií. Prostredníctvom 18 fondov aktuálne spravuje prostriedky v čistej hodnote 2,2 mld. eur, čo jej zabezpečuje 19 % podiel na trhu.

 

O spoločnosti Goldmann Systems

Spoločnosť Goldmann Systems vznikla v roku 2000 a systém Asset Manager určený pre riadenie finančných aktív v Slovenskej sporiteľni bol jej prvým veľkým projektom. Dnes firma zamestnáva desiatky technologických špecialistov a má za sebou desiatky zaujímavých projektov. Okrem vývoja systémov pre správu finančných aktív sa špecializuje aj na digitálne bankovníctvo, vývoj na mieru a inovatívnych riešení pre oblasť telemedicíny.