Pobočková aplikácia

Produkty

Scrollujte

Pobočková aplikácia AssetManager je vyvinutá s cieľom zásadne zmodernizovať a zefektívniť prácu finančných inštitúcií.

AssetManager poskytuje pracovníkom v pobočkách intuitívny nástroj, ktorý im umožňuje udržiavať dokonalý prehľad a plnú kontrolu nad aktívami a transakciami svojich klientov. Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie, navrhnuté s dôrazom na splnenie všetkých regulatívnych požiadaviek, predstavuje nepostrádateľný prvok v arzenáli každej finančnej inštitúcie zameranej na nekompromisnú efektívnosť a transparentnosť.

Všeobecné informácie o produkte:

Pobočková aplikácia AssetManager je nevyhnutným nástrojom pre modernizáciu klient-servisných operácií v rámci finančných inštitúcií. Táto aplikácia slúži ako praktická doplnková platforma k existujúcemu systému, ktorá umožňuje pobočkovým pracovníkom vykonávať širokú škálu transakcií s vysokou úrovňou detailu a presnosti. Je vybavená nástrojmi pre rýchlu registráciu klientov, tlač dokumentov s možnosťou elektronického zasielania, a udržiava aktualizované záznamy o majetku klientov a transakciách. Táto pobočková aplikácia zároveň zefektívňuje zadávanie a spracovanie investičných žiadostí a umožňuje plynulú evidenciu servisných operácií.

Kľúčové prednosti pobočkovej aplikácie zahŕňajú:

  • Efektivita: Aplikácia maximalizuje produktivitu pracovníkov tým, že automatizuje a zjednodušuje bežné úlohy. 
  • Súlad s MIFID II: Aplikácia je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky legislatívne požiadavky a zabezpečila súlad s prísnymi reguláciami. 
  • Flexibilita: Umožňuje prispôsobenie procesov individuálnym potrebám klienta, čím zvyšuje spokojnosť klientov a efektivitu práce. 
  • Dokumentácia: Ponúka kompletnú evidenciu a históriu dokumentácie klientov, čo zlepšuje organizáciu a prístup k informáciám.
  • Pohodlie: Umožňuje pobočkovým pracovníkom vykonávať všetky potrebné operácie z jedného miesta, čo zjednodušuje ich pracovný deň.

Informačný systém AssetManager pozostáva z nasledovných funkčných modulov:

Komplexná registrácia:

Poskytuje jednoduchý a rýchly proces registrácie klientov s možnosťou okamžitého vytvorenia a zaslania dokumentácie.

Prehľadné spravovanie majetku:

Ponúka podrobný prehľad majetku klientov a ich transakcií, umožňuje efektívnu správu a monitorovanie.

Investičné žiadosti:

Uľahčuje zadávanie žiadostí na nákup podielových listov a sleduje jednorazové investície a sporenia.

Servisné transakcie:

Zabezpečuje správu doplnkových transakcií na majetkových účtoch klientov. 

Dokumentačné centrum

Udržiava všetku dokumentáciu klientov v digitálnej forme pre jednoduchý prístup a správu.

Máte záujem o naše služby?

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Spoločnosť Goldmann Systems zrealizovala v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management jedinečný upgrade softvérového riešenia Asset Manager....
Našim klientom v oblasti správy podielových fondov prinášame generačne novú verziu platformy Asset Manager, s nasadením...
Goldmann Systems úspešne dokončil komplexnú modernizáciu systému DEPO Manager, ktorý slúži na správu a kontrolu aktív...