Riešenie Asset Manager v Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika – Goldmann Systems

asset manager erste goldman systems software developement

Na svete je nová generácia riešenia pre správu aktív Asset Manager 2.0

Po viac ako dvoch dekádach úspešného fungovania produktu AssetManager prinášame našim klientom v oblasti správy podielových fondov generačne úplne novú verziu tejto platformy. Opäť s tímom najlepších odborníkov a opäť u rovnakého klienta ako pred 20 rokmi.

Asset Manager 1.0 – naše začiatky
na zelenej lúke

 Len niekoľko mesiacov po vzniku našej firmy v septembri 2000 sme získali prvého veľkého klienta. Bola ním Slovenská sporiteľňa v súčasnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, ktorá sa práve na prelome tisícročí začala venovať oblasti asset managementu. Nemala však systém, s ktorým by ho mohla rozbehnúť. My sme ale už v tom čase mali vo firme odborníkov, ktorí sa v téme správy a riadenia aktív orientovali a zároveň mali za sebou hneď niekoľko úspešných vývojárskych projektov.

Prečítajte si aj:

Spomienky na začiatky fungovania firmy v Interview s Martinom Balážom, jedným zo zakladateľov firmy Goldmann Systems

Tak začal v roku 2001 na zelenej lúke vznikať produkt Asset Manager – riešenie pre správu podielových a dôchodkových fondov, ktorý patrí vôbec k najstarším projektom v histórii firmy. Za štyri mesiace sme vyvinuli základ systém pre správcovskú spoločnosť a za ďalšie tri sme dodali pobočkovú aplikáciu pre predaj podielových fondov.

Postupne sme vytvárali interné aplikácie pre viacerých klientov, ktorí sa zaoberali správou podielových alebo dôchodkových fondov. Už v prvých rokoch sme aj vďaka tomu získali ďalších významných klientov, ako napríklad VÚB Asset Management, Amslico AIG Funds, Prvú penzijnú spoločnosť či DSS Poštovej banky.

asset manager goldman systems dashboard

Komplexný upgrade riešenia: Nová generácia Asset Manager 2.0

 Hoci pôvodné softvérové riešenie bolo v priebehu rokov udržiavané a vylepšované o nové funkcionality, neustály technologický pokrok si postupne vyžiadal kompletný upgrade softvérového riešenia.

V roku 2021 sme preto začali pracovať na novej verzii Asset Manager postavenej na úplne nových technológiách:

  • pre novú platformu Asset Manager bol zvolený PHP framework Symfony,

  • dáta sú spravované v databáze Oracle,

  • komunikáciu medzi jednotlivými modulmi zabezpečuje open-source softvérová platforma Apache Kafka,

  • riešenie je postavené na využití vlastnej vývojovej GSP platforme (Goldmann Systems Platform), ktorá umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu tvorbu moderných aplikácií.   

asset manager goldman systems charts dashboard

Náš tip:

Prečítajte si viac o produkte Asset Manager, jeho hlavných funkciách a kľúčových výhodách.

 Andrej Tariška, riaditeľ divízie Goldmann Systems pre Asset Management, v tejto súvislosti uviedol: „Dali sme si záležať na tom, aby sme do novej verzie zapracovali poznatky, ktoré sme za tie roky získali a ktoré sú pre klienta veľkým prínosom. Nová aplikácia zohľadňuje najnovšie trendy s dôrazom na funkčnosť a modulárnosť systému. Zároveň prináša jednoduchšiu správu majetku klientov pri zohľadnení požiadaviek NBS a nadnárodných regulačných inštitúcii. ”

Náhrada pôvodného, rokmi zabehnutého a odskúšaného riešenia Asset Manager 1.0, bola sprevádzaná viacerými technickými výzvami, ktoré musel tím riešiť. Boli to predovšetkým:  

  • vývoj úplne nového riešenia postavenom na nových architektonických princípoch,

  • masívna migrácia dát,

  • nové funkčné aj technologické vylepšenia, vrátane plne responzívnej webovej aplikácie,

  • mnoho ďalších vecí.

asset manager goldman systems kalendar dashboard

Po troch rokoch vývoja tak vznikla nová, vylepšená generácia produktu s označením Asset Manager 2.0. K jej hlavným benefitom patrí možnosť prispôsobenia požiadavkám konkrétneho klienta prostredníctvom samostatných funkčných modulov. Na rozdiel od pôvodnej verzie platformy nie sú aplikácie závislé od konkrétneho internetového prehliadača ani od typu použitej databázy.

Softvérové riešenie je úspešne nasadené v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika a jeho nové funkcie prispievajú k ešte efektívnejšej správe prostriedkov v jej 18 fondoch.

Prečítajte si aj:

Prípadovú štúdiu: Správa aktív klientov: Rozsiahly upgrade riešenia Asset Manager v Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Z nášho pohľadu ide o historický míľnik nielen kvôli tomu, že doména asset managementu patrí k našej najstaršej biznis oblasti, ale tiež preto, že naši zákazníci spravujú viac ako 51 % hodnoty slovenských podielových fondov s celkovým objemom viac ako 8,2 mld. eur.

Asset Manager 2.0 sa tak stáva intuitívnym softvérom na efektívnu správu aktív, ktorý adekvátne reaguje na súčasne potreby finančných inštitúcií. Veríme, že toto unikátne, inovatívne a moderné riešenie osloví aj ostatných našich klientov, u ktorých budeme túto novú generáciu postupne nasadzovať.

Zaujalo vás naše riešenie Asset Manager a chcete vedieť o nových funkciách viac? Neváhajte nás kontaktovať. Naši špecialisti s vami radi prejdú možnosti našej vzájomnej spolupráce.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu