Telemedicínske riešenie TELEMON má prvé pozitívne odozvy

V novembri minulého roku 2021 sme v rámci pilotného telemedicínskeho projektu nadviazali spoluprácu s Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov v Stupave. 

Po troch mesiacoch využívania TELEMONu sa vedenie DSS rozhodlo zakúpiť meracie zdravotnícke prístroje pre ďalšie oddelenia. O tom, prečo sa tak riaditeľ DSS, pán Mgr. Michal Petrovaj, rozhodol a čo služba TELEMON zariadeniu sociálnych služieb v Stupave priniesla, sa dočítate v krátkom rozhovore.

Pán Petrovaj, predstavíte nám v krátkosti zariadenie, ktoré vediete?

Sme zariadenie s vyše 50-ročnou tradíciou, sídlime v budove ranobarokového kaštieľa v centre mesta Stupava,  našim zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. 

Poskytujeme tri druhy sociálnych služieb:

  • domov sociálnych služieb s kapacitou 118 osôb
  • zariadenie pre seniorov s kapacitou 8 osôb
  • špecializované zariadenie s kapacitou 40 osôb

Spolu 166 osôb, zamestnancov  zamestnávame v počte 112,5. 

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do pilotného projektu TELEMON?

Myšlienka iného spôsobu zaznamenávania, prenosu a archivácie údajov nás vzhľadom na pomery súčasnej doby oslovila. Okrem toho tento spôsob práce eliminuje výkyvy vo veličine „ľudský faktor. Systém zaznamená len vykonaný úkon.

Ako rýchlo Vám bola služba implementovaná a pripravená na využívanie?

Ak sa dobre pamätám, bolo to veľmi rýchle, do 14 dní, kým sa doladili prirodzené nábehové procesy. 

V čom vidíte najväčší prínos služby TELEMON pre Váš Domov sociálnych služieb?

Nemuseli sme behať s papierom a perom, niekoľkokrát zapisovať ten istý údaj.

Výsledky meraní sa dali vytlačiť a založiť, prípadne sumár a frekvenciu meraní za určité časové obdobie predložiť lekárovi. Ten pri kontrolných vyšetreniach nemusel hľadať výsledky meraní, lepšie sa mu to zhodnocovalo.

Pomohlo to aj pri volaní RZP – mali údaje pripravené.

Považujete investíciu za primeranú?

Vzhľadom k skúsenostiam je investícia primeraná, zvažujeme pokračovať v projekte a rozšíriť službu na ďalšie 3 útvary – ak sa dá, na celú kapacitu zariadenia. Okrem toho ste nás informovali o možnosti prepojiť TELEMON s programom Cygnus, ktorý denne používame.

Za rozhovor ďakujeme pánovi Mgr. Michalovi Petrovajovi, riaditeľovi Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Stupave.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu