Klinická štúdia monitoringu diabetických pacientov – Goldmann Systems

Úspešná klinická štúdia monitoringu diabetických pacientov je ukončená

Monitoring diabetických pacientov patrí ku kľúčovým faktorom v manažmente ich ochorenia. V tejto oblasti dokáže už dnes významne pomôcť telemedicína, ktorá preukázateľne prispieva k udržateľnosti zdravotnej starostlivosti. Dôkazom je uskutočnená klinická štúdia s využitím riešenia telemon®, ktorú spolu s partnermi vyvinula spoločnosť Goldmann Systems. 

Ciele klinickej štúdie

Hlavným cieľom sledovania bolo vyhodnotenie dosiahnutej metabolickej kompenzácie pacientov, ktorí okrem bežnej klinickej praxe využívali telemedicínsky kit telemon® na sledovanie vitálnych funkcií a zdravotného stavu. Druhotným cieľom bolo vyhodnotiť, ako sú títo pacienti ochotní realizovať selfmonitoring v domácom prostredí a tiež to, ako často využívajú jednotlivé súčasti telemedicínskeho kitu.

V rámci štúdie vyhodnocovali diabetológovia údaje u 211 novodiagnostikovaných pacientov a zrealizovalo sa vyše 81.000 meraní. Štúdia bola realizovaná od roku 2022 do konca roku 2023. Kompletné výsledky klinickej štúdie budú po spracovaní publikované v odbornom časopise. 

Priebeh klinickej štúdie

Počas osobnej návštevy sa vykonali všetky bežné vyšetrenia, vrátane vyhodnotenia glykovaného hemoglobínu. Okrem týchto osobných návštev v ambulancii lekári aktívne využívali možnosti telemedicíny, ktorá bola nasadená nad rámec bežnej praxe.

V rámci štúdie sa hodnotili parametre, ako sú počet glykémií, priemerná glykémia nalačno, po jedle, glykemická variabilita, zmena HBA1c, hmotnosti, tlaku krvi, pulzovej frekvencie a tiež použitie iných zariadení – EKG, spirometer a pulzný oximeter. Namerané hodnoty boli automaticky zaslané a bezpečne uložené do centrálneho systému, čo lekárovi zabezpečilo priamy prístup k údajom v reálnom čase.

Telemedicína pomáha diabetologickým pacientom

Klinická štúdia monitoringu diabetických pacientov vznikla v úzkej spolupráci s diabetologickými ambulanciami – JAL, s.r.o. Trnava a Medispektrum, s.r.o. Bratislava. Štúdia bola podporená implementačným projektom pod názvom Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotného systému postihnutého pandémiou spôsobenou koronavírusovým ochorením (COVID-19). Technické zabezpečenie, zber a prenos dát bol realizovaný prostredníctvom riešenia telemon®, ktoré spolu s partnermi vyvinul tím Goldmann Systems.

Prečítajte si aj:

Telemedicínske riešenie TELEMON má prvé pozitívne odozvy

Telemedicína má v zdravotnej starostlivosti veľký potenciál

Uplatnenie telemedicíny pri liečbe diabetických pacientov vykazuje mimoriadne významný potenciál. Nová technológia pomáha znížiť frekvenciu osobných návštev pacienta, zaťaženie zdravotníckeho personálu, a zároveň umožňuje neustály monitoring sledovaných pacientov.

Na základe vyhodnotenia výsledkov môže lekár aktívne meniť liečebné postupy a odporúčania, často aj bez potreby osobnej návštevy pacienta v ambulancii.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu