telemon® pomáha pri ochoreniach pečene – Goldmann Systems

telemon® pomáha aj pri ochoreniach pečene: Úspešná klinická štúdia monitoringu hepatologických pacientov

Slováci sa v rebríčkoch chronických ochorení pečene umiestňujú na nelichotivo vysokých priečkach. Hepatológovia preto vítajú možnosť monitorovať pacientov aj v domácom prostredí. Na oddelení hepatológie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta bola úspešne ukončená klinická štúdia, ktorej cieľom bolo preskúmať možnosti zavedenia telemedicíny pre pacientov s pokročilejším ochorením pečene.

Vzhľadom na vysoký výskyt ochorení je súčasná sieť špecializovaných hepatologických pracovísk na Slovensku poddimenzovaná. Pre udržanie kvality poskytovaných služieb má preto práve v tomto odbore vysoký potenciál telemedicína, ktorá umožňuje manažovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Vzdialený monitoring pacientov na Slovensku umožňuje aj riešenie telemon® od spoločnosti Goldmann Systems, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožňuje monitorovať a liečiť pacientov novým spôsobom.

telemon®: Inovatívna technológia, ktorá zlepšuje zdravotnú starostlivosť

telemon® integruje najnovšie inovácie v certifikovaných medicínskych meracích zariadeniach, a umožňuje tak presné a efektívne sledovanie životne dôležitých funkcií a zdravotného stavu na diaľku. Lekárom zabezpečuje prístup k dátam v reálnom čase, čo je mimoriadne dôležité pre včasnú diagnostiku a personalizovanú zdravotnú starostlivosť.

Náš tip:

Viac informácií o riešení telemon a jeho využití nájdete na stránke projektu

Riešenie telemon® bolo úspešne otestované v podmienkach reálnej klinickej praxe už v niekoľkých štúdiách. Jednou z nich bola aj štúdia uskutočniteľnosti telemedicíny na terciárnom oddelení hepatológie.

Monitoring pacientov s ochoreniami pečene: Štúdia uskutočniteľnosti telemedicíny s technológiou telemon®

Do klinickej štúdie, ktorá trvala takmer 2 roky, bolo zapojených takmer 100 dospelých pacientov s cirhózou pečene a pacienti po transplantácii pečene, ktorí boli v starostlivosti hepatologického, gastroenterologického a transplantačného oddelenia nemocnice. 

Pacienti merali svoje vitálne funkcie pomocou setu certifikovaných medicínskych meracích zariadení telemedicínskeho kitu telemon®, ktorý obsahoval tlakomer, teplomer, glukomer, váhu, oximeter, spirometer, EKG a mobilný HUB. Namerané hodnoty sa automaticky odosielali do online centrálnej databázy. 

Pre každého pacienta a každé meranie boli nakonfigurované prahové hodnoty. V prípade, že došlo k ich prekročeniu, lekár dostal e-mailovú notifikáciu. Ak vyhodnotil upozornenie ako relevantné, kontaktoval pacienta ohľadom úpravy liečby alebo potreby ďalších vyšetrení v nemocnici.

Kompletné výsledky štúdie budú po spracovaní zverejnené v karentovanom časopise v databáze SCOPUS.

Telemedicína pomáha pri včasnej intervencii

Telemedicína sa stáva veľmi dôležitým pojmom moderného zdravotníctva. Okrem iného pomáha identifikovať možné komplikácie a zabezpečiť včasnú intervenciu lekára. Telemonitoring mimo bežného klinického prostredia uľahčuje prechod pacientov do domácej starostlivosti a zvyšuje kvalitu ich života.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu