Biznis Inteligentne pre podielové fondy

Pripravili sme aplikáciu pre interaktívnu analýzu dát a reporting v oblasti podielových fondov.

Risk & Portfolio Management

Aplikácia RPM je analytický nástroj poskytujúci komplexné informácie potrebné pre posudzovanie rizikových parametrov portfólií.