Telemon® používajú aj čakatelia na transplantáciu srdca. Úspešná spolupráca NÚSCH a Goldmann Systems.

NÚSCH v Bratislave a Goldmann Systems odštartovali projekt Telemonitoring čakateľov na transplantáciu srdca – štúdia uskutočniteľnosti, ktorý má za sebou prvé úspechy. Zámerom pilotného projektu je poskytnúť pacientom so srdcovým zlyhávaním možnosť monitorovať si svoj zdravotný stav pod odborným dohľadom aj vzdialene, pomocou telemedicínskeho riešenia telemon®. Pilotný projekt vznikol vďaka angažovanosti špičkových lekárskych kapacít, ktorí podporujú moderné metódy a technológie. Špeciálne poďakovanie patrí doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. a MUDr. Ing. René Molnár z Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH.

Pacienti s pokročilým chronickým srdcovým zlyhávaním sú obzvlášť fragilní a vyžadujú si dôkladné monitorovanie symptómov, vitálnych funkcií a dodržiavania liečby. Zdravotný stav sa monitoruje buď ambulantne, alebo pravidelnou hospitalizáciou. Telemedicínske riešenie telemon® od spoločnosti Goldmann Systems umožňuje dlhodobo monitorovať zdravotný stav pacientov aj diaľku prostredníctvom certifikovaných medicínskych setov. O prvé poznatky z pilotného projektu sa podelili MUDr. Ing. René Molnár z NÚSCH a Katarína Siebenstich zo spoločnosti Goldmann Systems.

Aký je zámer projektu Telemonitoring čakateľov na transplantáciu srdca?

MUDr. René Molnár: Naším zámerom je dôsledne sledovať stav pacientov, a tiež zistiť, ako toto telemedicínske riešenie funguje v praxi, aký majú pacienti postoj k takejto technológii a ako ju akceptujú. Dôležitou súčasťou projektu je aj behaviorálna štúdia – sledujeme psychickú pohodu pacientov, pokiaľ si svoje merania realizujú v dôvernom domácom prostredí. Zaujíma nás, či pacienti dodržiavajú režim meraní pravidelne podľa stanoveného plánu alebo ich to po prvých dvoch mesiacoch prejde. A naším cieľom je nájsť dobrý balans meraní, ktoré zariadenia a ako často používať, aby sme mali relevantné dáta a zároveň udržali komfort pacientov.

Ako prebieha vzdialený monitoring zdravotného stavu pacientov prostredníctvom telemon®?

MUDr. René Molnár: V rámci štúdie uskutočniteľnosti sledujeme zdravotný stav pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním, ktorí sú indikovaní a zaradení medzi čakateľov na transplantáciu srdca. Ich účasť v pilotnom projekte je samozrejme na dobrovoľnej báze. Online monitoring trvá priemerne štyri mesiace. Pacienti si merajú hodnoty na dennej báze, niektoré ako napríklad EKG monitor a spirometer jeden krát týždenne.

Aké sú prvé výsledky?

MUDr. René Molnár: Možnosť vzdialeného monitoringu doteraz úspešne využilo prvých 11 pacientov, ktorých zdravotných stav sledujeme aj v online režime. Pilotný projekt sme odštartoval v septembri 2023. V prípade, že sa tento koncept telemedicíny osvedčí, zvážime rozšíriť skupinu monitorovaných pacientov.

Aká je úloha technologického partnera v tomto pilotnom projekte?

Katarína Siebenstich: Goldmann Systems poskytol celý ekosystém riešení pre vzdialený monitoring pacientov. Naše riešenie telemon® zahŕňa platformu pre zber a spracovanie dát, certifikované telemedicínske sety pre meranie vitálnych funkcií, zabezpečený prenos dát do systému a dohľadové centrum, ktoré sa stará o prevádzku riešenia. A samozrejme, súčasťou našej podpory je aj helpdesk pre pacientov a zdravotný personál.

Ako konkrétne funguje klientska podpora?

Katarína Siebenstich: Prvoradý je komfort pacientov aj lekárov. Spravidla dostaneme od lekára presne informácie, o akého pacienta ide a aké mu máme nastaviť plány meraní. Telemon® riešenie mu potom automaticky pripomína, ako často sa má merať. Samozrejmosťou je zaškolenie a online konzultácie v prípade aj nejakých ťažkostí s meraním. Okrem toho naši kolegovia z helpdesk sledujú, či pacienti naozaj sledujú hodnoty a dodržiavajú plán meraní.

Kto sleduje zdravotný stav pacientov?

Katarína Siebenstich: Údaje a vývoj zdravotného stavu pacientov samozrejme pravidelne sleduje lekár špecialista. Na základe nameraných hodnôt si vie pozvať pacientov na osobné stretnutie, liečbu upraviť a pacienta na niektoré faktory upozorniť. Zámerom je, aby sme aj pomocou moderných technológií predišli tomu, aby sa stav pacientov zhoršil.

S telemedicínskych riešením telemon® pracujete v NÚSCH niekoľko mesiacov. Ako hodnotíte túto technológiu z pohľadu vašej práce lekára?

MUDr. René Molnár: Na riešení telemon® sa mi páči, že oddeľuje medicínsku časť od technologickej. Tým pádom nemusím ako lekár riešiť žiadne technologické nastavenia a môžem sa sústrediť len na samotnú liečbu. Veľmi tiež oceňujem jednoduchosť používania, pretože telemon® má veľa funkcií automatizovaných. Pacient si nameria hodnoty a údaje sa automaticky prenesú do systému bez ďalších dodatočných krokov. Ako lekár vidím údaje okamžite a zároveň si viem pozrieť aj vývoj zdravotného stavu pacientov v čase. Práve sledovanie trendov je u týchto pacientov veľmi dôležité, najmä ak sa jedná o liečbu chronických ochorení. 

Ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu