Goldmann Systems a Farmaceutická fakulta UK v Bratislave uzavreli Memorandum o spolupráci

goldman systems FARMA fakulta komenskeho

Technologická spoločnosť Goldmann Systems a Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave uzavreli strategické partnerstvo, ktoré podporí rozvoj telemedicíny a telefarmácie vo farmaceutickej praxi. Obe partnerské strany nedávno podpísali Memorandum, ktorého cieľom je posilniť vzájomnú spoluprácu a vytvoriť priestor pre systémové zmeny v oblasti farmácie a zdravotnej starostlivosti.

Telemedicína pomáha vo farmácii

Memorandum podpísané dekanom fakulty prof. PharmDr. Jánom Klimasom, PhD., MPH a manažmentom Goldmann Systems predstavuje pevný základ pre spoluprácu a investíciu do budúcnosti telemedicíny a telefarmácie. Jedným z hlavných cieľov spolupráce je umožniť pre študentov farmácie a študentov zdravotníckych a diagnostických pomôcok získať odborné vedomosti o telemedicíne a o telefarmácii a potenciálnych prínosoch tejto zdravotníckej technológie pre pacientov. Spoločnosť Goldmann Systems chce poskytnúť mladým študentom príležitosť zlepšiť farmaceutickú a odbornú prax v oblasti zdravotníckych pomôcok aj prostredníctvom moderných technológií. Zámerom je, aby mali lekárne v budúcnosti zázemie a odborný personál, čo im umožní rozšíriť svoje služby o telemedicínske a telefarmaceutické riešenia a tým pomáhať ľuďom udržiavať si zdravie.

Najnovšie technológie pre študentov farmácie a študentov zdravotníckych a diagnostických pomôcok

Spoločnosť Goldmann Systems a FaF UK majú v pláne ďalšie kroky, ktoré budú zamerané na konkrétne iniciatívy v oblasti vzdelávania, personálnej a vedeckej spolupráce a odborných konzultácií. Cieľom je vytvoriť dynamický priestor, kde sa študenti môžu aktívne zapájať do aktivít zameraných na nové trendy, technológie a praktické skúsenosti v oblasti telemedicíny.

„Tešíme sa na spoluprácu s mladými odborníkmi, ktorí budú mať už počas štúdia príležitosť pracovať s najnovšími technológiami. Veríme, že nové poznatky, ktoré vyplývajú z tejto spolupráce, prispejú k lepšej zdravotnej starostlivosti a posunú farmaceutickú prax na novú úroveň“, uviedol Ľuboš Petrík, predseda predstavenstva spoločnosti Goldmann Systems pri podpise Memoranda.

Spoločné Memorandum o spolupráci otvára dvere pre inovácie v oblasti telemedicíny a telefarmácie.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu