Telemedicína má obrovský potenciál aj v liečbe detských pacientov

V 21. storočí sa musíme adaptovať
na technologický boom.
MUDr. Peter Bartoň

Scrollujte

MUDr. Peter Bartoň je riaditeľom Národného ústavu detských chorôb (NDÚCH) a zároveň odborníkom v pediatrickej urológii. Stretnutie s týmto príjemným lekárom stojí za to – priam srší pozitívnou energiou, je mimoriadne sympatický a progresívny. Vo využití moderných technológií a telemedicíny v liečbe detských pacientov vidí príležitosť, ako zlepšiť štandard pediatrickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

Národný ústav detských chorôb je najväčšou detskou nemocnicou na Slovensku. Na jej čele pôsobíte už tretí rok. Akým najväčším výzvam ste počas svojho pôsobenia v nej čelili? 

NDÚCH je najväčšou detskou nemocnicou nielen na Slovensku, ale počtom lôžok, výkonov a ambulancií aj v celej strednej Európe. Každodenne čelíme množstvu výziev nielen v oblasti liečby pacientov, ale aj v tom, ako posunúť našu nemocnicu do modernejšej doby.  Naším cieľom je, aby Národný ústav detských chorôb nebol len najväčšou, ale aj najkvalitnejšou a medicínsky najlepšie vybavenou nemocnicou, ktorá poskytuje štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti zodpovedajúci 21. storočiu.

Ako poskytovateľ koncovej zdravotnej starostlivosti neliečime len deti z Bratislavy, ale z celého Slovenska. Dokonca viac ako 50 % našich pacientov je z iného ako Bratislavského kraja. Aktuálne preto potrebujeme predovšetkým zväčšiť naše kapacity. Nejde pritom len o rozšírenie a modernizáciu lôžkových častí pre deti a ich rodičov, ale aj zabezpečenie medicínskeho vybavenia. Chceme napríklad postaviť detskú robotickú sálu, ktorá bude prvou svojho druhu v strednej Európe. Takže výziev je skutočne dosť a postupne sa ich snažíme napĺňať. 

V akom časovom horizonte plánujete zriadenie tejto robotickej sály? Aké bude jej využitie?

Na realizáciu projektu robotickej operačnej sály sa nám podarilo získať finančné prostriedky z plánu obnovy a chceme ju zrealizovať najneskôr v prvej polovici roka 2026. Roboticky asistovaná chirurgia sa v súčasnosti veľmi rýchlo rozvíja a úspešne sa používa takmer vo všetkých špecializáciách pediatrickej chirurgie vrátane urológie, všeobecnej chirurgie, chirurgie hrudníka, onkochirurgie a ORL chirurgie.

Keďže máme celoslovenské pôsobenie, robotické stredisko vieme využiť vo všetkých týchto odboroch, čo dáva skutočne aj ekonomický zmysel. V prvom roku očakávame približne 50 až 100 operácií, v horizonte troch až piatich rokov sa chceme postupne dostať na dve až tri robotické operácie denne. Som veľmi rád, že práve naša nemocnica sa stane prvou detskou nemocnicou na Slovensku, kde budeme môcť našim detským poskytnúť aj tento typ zdravotnej starostlivosti.

Aké ďalšie inovácie v nemocnici pripravujete? 

Som presvedčený o tom, že v 21. storočí sa musíme adaptovať na technologický boom, ktorý zasahuje nielen zobrazovacie metódy, ale aj iné typy vyšetrení. Pre NDÚCH má veľký zmysel predovšetkým uplatňovanie telemedicíny. Keďže máme pacientov z celého Slovenska, cestovanie do Bratislavy predstavuje pre mnohých rodičov veľkú finančnú a časovú záťaž. Telemedicína dokáže v tomto rodičov veľmi odbremeniť. Preto sa ju v spolupráci s technologickými firmami, ako je napríklad Goldmann Systems, snažíme implementovať pri liečbe rôznych ochorení. 


Postupne zavádzame liečbu na diaľku aj u detských pacientov s diagnózou diabetes. Práve u nich je zásadné pravidelné monitorovanie zdravotného stavu a rýchla intervencia v prípade prekročenia kritických hodnôt. Keďže ide o detského pacienta, v tejto oblasti existujú rôzne legislatívne obmedzenia. Verím však, že sa nám ich časom podarí odbúrať a telemedicína bude pomáhať detským pacientom pri viacerých diagnózach. Veľký potenciál vidím napríklad aj pri ortopedických pacientoch.

Má telemedicína potenciál uplatniť sa aj v iných oblastiach?

Určite áno. Prvé úspešné operácie už prebehli napríklad v robotickej chirurgii, kde chirurg za konzolou operoval pacienta doslova z druhého konca sveta. V našej nemocnici máme veľmi dobré skúsenosti aj s telemostami. Prostredníctvom nich sa na našich operáciách opakovane zúčastňujú napríklad špecialisti z londýnskej nemocnice Great Ormond Street Hospital, ktorí nám priamo počas operácie radia pri zložitých chirurgických úkonoch.

Myslím si preto, že telemedicína má pri liečbe detských pacientov naozaj veľký potenciál. O to viac, že u malého pacienta je liečba často náročnejšia, pretože si vyžaduje aj spoluprácu rodičov. U dospelých už telemedicína funguje v rôznych odboroch a som presvedčený o tom, že jej pôsobnosť sa bude neustále rozširovať. Aj v súvislosti so stále klesajúcim počtom zdravotníckeho personálu v pomere k veku dožívania sa pacientov. 

Pediatrickej urológii sa venujete už viac ako 20 rokov. Aké technologické trendy posunuli túto oblasť najviac vpred? 

Rozhodne sa posunula diagnostika a tiež spôsoby vykonávania operácií smerom k endoskopickým, laparoskopickým a v poslednom období aj robotickým riešeniam operácií. Dnes už veľa zákrokov robíme celkom neinvazívne, bez potreby otvorených operácií, a to už od úplne útleho veku. Tento posun je naozaj enormný. 


Navyše, množstvo problémov vieme konzultovať na diaľku, pretože vyšetrenia a operácie sú často riešené cez kameru pripojenú online. Dokážeme tiež jednoducho doposielať obrazové nálezy alebo videozáznamy zákrokov. To nám umožňuje do procesu liečby zapojiť aj zahraničných odborníkov.

Ako top manažér najväčšej kliniky v strednej Európe a ako lekár-špecialista vykonávate rozdielne roly. Čo vás na tejto zaujímavej kombinácii úloh najviac baví a napĺňa?

Máte pravdu, v NÚDCH pôsobím už 22 rokov. Za tie roky som si prešiel rôznymi pozíciami – od sekundárneho lekára, cez vedúceho oddelenia až po primára. Počas tohto obdobia som absolvoval zahraničné stáže na rôznych klinikách, s ktorými dodnes spolupracujeme. 


A potom prišla výzva nemocnicu manažovať a urobiť z nej špičkové zdravotnícke zariadenie. Myslím si, že v spolupráci s kolegami sa nám to podarilo. Dnes sa naša nemocnica zaraďuje k top európskym detským nemocniciam a naši odborníci chodia školiť do iných krajín. 

„Manažment kliniky je niečo ako beh na dlhé trate. Človek netuší, aké prekážky sa mu postavia do cesty a všetky výzvy mu pomôže prekonať najmä jeho vlastná vytrvalosť.“

Kto alebo čo vás vo vašej práci najviac inšpiruje? 

Inšpirujú ma ľudia, ktorých stretávam dennodenne. Sú to moji kolegovia, s ktorými sa snažíme niekam dostať. No a veľkou inšpiráciou, ako robiť medicínu naozaj na svetovej úrovni, je pre mňa nemocnica Great Ormond Street Hospital. Práve návšteva v nej odštartovala moju snahu posunúť na špičkovú úroveň aj našu nemocnicu, zobrať tú pomyselnú zástavu a ísť do boja.  

Ďakujeme.

Telemedicína má obrovský potenciál aj v liečbe detských pacientov

MUDr. Peter Bartoň

Lekár so špecializáciou v odbore urológia a pediatrická urológia, od mája 2021 riaditeľ Národného ústavu detských chorôb. Pôsobí tiež ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pediatrická urológia. Zároveň stále ostáva v kontakte s medicínou a reálnou praxou ako primár kliniky pediatrickej urológie. Vo voľnom čase sa venuje športovému behu, absolvoval niekoľko maratónov.

Máte záujem o naše služby?