Telemon

Produkty

Scrollujte

Telemon predstavuje špičkovú technológiu v oblasti telemedicíny, ktorá transformuje spôsob, akým zdravotnícke služby monitorujú a spravujú zdravotný stav pacientov na diaľku.

Tento program integruje najnovšie inovácie v certifikovaných medicínskych meracích zariadeniach a umožňuje tak presné a efektívne sledovanie životne dôležitých funkcií. Vďaka intuitívnemu portálovému riešeniu a bezpečnému prenosu dát poskytuje Telemon zdravotníckym pracovníkom neoceniteľný nástroj pre včasnú diagnostiku a personalizovanú zdravotnú starostlivosť.

Vďaka Telemon sa otvárajú nové možnosti pre zdravotnícke inštitúcie a ich pacientov, ktoré prinášajú revolúciu v prevencii, monitoringu a reakcii na zdravotné stavy. Sústredenie sa na bezpečnosť a ochranu dát zabezpečuje, že osobné informácie pacientov zostávajú v bezpečí a v súlade s najvyššími štandardmi ochrany údajov. Telemon nie je len produktom; je to partner v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorý stavia na dôvere, inováciách a excelentnosti, a to všetko v rámci hraníc Európskej Únie.

Máte záujem o naše služby?

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Technologická spoločnosť Goldmann Systems a Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave uzavreli strategické partnerstvo, ktoré podporí...
Telemedicína v urgentnej starostlivosti - nové integrované riešenie od Goldmann Systems...
NÚSCH v Bratislave a Goldmann Systems odštartovali projekt Telemonitoring čakateľov na transplantáciu srdca – štúdia uskutočniteľnosti,...