Goldmann Systems rozširuje svoje biznis aktivity v Českej republike a uzavrela partnerstvo s Medical Monitor

Goldmann Systems, popredný technologický líder v oblasti telemedicíny, uzavrel partnerstvo s firmou Medical Monitor a posilňuje tak svoje biznis aktivity aj na českom trhu.

Cieľom partnerskej spolupráce je rozvoj telemedicínskych riešení a podporiť ich využitie pri liečbe pacientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Súčasťou rozvoja telemedicínskych riešení a pilotných projektov bude aj úzka spolupráca so špičkovými medicínskymi odborníkmi. Moderné telemedicínske riešenie telemon tak bude môcť v budúcnosti slúžiť tisíckam pacientov po celej Českej republike.

Telemedicína sa stáva stále dôležitejšou súčasťou moderného zdravotníctva a umožňuje poskytovať kvalitnú starostlivosť na diaľku prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov. V dnešnom rýchlo meniacom sa svete je táto forma starostlivosti o pacienta neoceniteľná – poskytuje prístup k zdravotníckym službám aj tam, kde je prítomnosť fyzického lekára kapacitne obmedzená.

Spolupráca technologických partnerov Goldmann Systems a Medical Monitor bude zameraná na vývoj a implementáciu moderných telemedicínskych riešení telemon, ako aj na poskytovanie komplexných služieb zahŕňajúcich odborné poradenstvo a školenia zdravotníckych profesionálov.

Goldmann Systems bude poskytovať odbornú podporu a technologické know-how pri implementácii nových riešení. Spoločnosť má v oblasti telemedicíny bohaté skúsenosti, jej špičkovú telemedicínsku platformu telemon dnes využíva viac ako 20 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Naším zámerom je priniesť inovatívnu a udržateľnú platformu, ktorá umožní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovať prvotriednu modernú zdravotnú starostlivosť.“

Ľuboš Petrík

predseda predstavenstva zo spoločnosti Goldmann Systems

„Nové technologické riešenia umožnia lekárom zabezpečiť vysoko kvalitnú starostlivosť aj na diaľku. Vďaka spolupráci s firmou Goldmann Systems budeme schopní poskytnúť v Čechách najmodernejšie riešenia a technológie, ktoré zjednodušia náročnú starostlivosť o pacientov.”

Tomáš Konderla

Medical Monitor

O Goldmann Systems

Firma Goldmann Systems je popredným technologickým lídrom v oblasti telemedicíny. Poskytuje špičkové technologické riešenia telemon určené pre vzdialený monitoring pacientov. Sústreďuje sa na vývoj technologickej platformy, ktorá zvyšuje efektivitu zdravotníckych procesov a zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny.

O Medical Monitor

Medical Monitor je renomovaným partnerom v oblasti zdravotnej technológie na českom trhu. Venuje sa vývoju softvérových riešení pre telemedicínske aplikácie a selfmonitoring, ktoré pomáhajú priebežne monitorovať pacientov a zefektívňujú prácu lekárov. Spoločne s Fakultnou nemocnicou Ostrava a Lekárskou fakultou Ostravské univerzity prevádzkuje Centrum telemedicínskych služieb, ktoré ako samostatné odborné pracovisko realizuje projekty zamerané na klinickú aplikáciu telemedicínskych postupov v modernej medicíne. Zabezpečuje tiež dovoz, distribúciu a predaj zdravotníckych prístrojov vhodných na diaľkový bezdrôtový prenos nameraných hodnôt.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu