Dopady pandémie na prácu v IT sektore z pohľadu Ľuboša Petríka

Na viacerých fórach je IT sektor označovaný ako oblasť, ktorá je len mierne alebo dokonca naopak pozitívne zasiahnutá obmedzeniami počas pandémie.

Je zrejmé, že situácia je silným „driver-om“ digitalizačných procesov, čo IT sektoru nahráva.   Napriek rozsiahlym príležitostiam, ktoré potreba digitalizácie vytvorila, aj oblasť IT pociťuje viaceré negatívne aspekty fungovania v online priestore. Musím konštatovať, že vôbec nie je jednoduché ich eliminovať a tiež  identifikácia niektorých vyžadovala svoj čas.

Hrá naozaj všetko v prospech IT firiem?

Oblasť vývoja SW je kriticky závislá od dobrej tímovej spolupráce. Dlhodobý Home office a sociálne odlúčenie značne negatívne vplývajú na tímovú kooperáciu. Nie je možné vnímať (alebo len veľmi obmedzene) neverbálnu komunikáciu, „kávičkové“ diskusie v kuchynke na pracovné témy  úplne absentujú. Mimopracovné vzťahy, ktoré dokážu mimoriadne priaznivo  vplývať aj na pracovnú atmosféru, sú na bode mrazu. Ako jedno z hlavných negatív dopadu pandémie v IT sektore (resp. aj v iných sektoroch, kde je tím a spolupráca v rámci neho kľúčová) vidím významné obmedzenie veľkého množstva drobných aspektov, ktoré vytvárajú alebo dotvárajú tím. Tu je na mieste zdôrazniť, že pod pojmom “tím” nemyslím len určitú skupinu ľudí, ktorí spolu pracujú, ale skupinu ľudí, ktorí si dôverujú, podporujú sa a sú schopní si navzájom nezištne pomáhať.

Digitálne tím-buildingové aktivity

Dôkazom toho, že aj ľudia pracujúci v IT firme sa potrebujú socializovať, bol u nás digitálny tím-building, ktorý neiniciovalo vedenie spoločnosti. Myšlienka vzišla priamo zvnútra analytického tímu a aj celá príprava, organizácia a realizácia bola zastrešená jeho členkou. Účasť tímu na stretnutí bola takmer v 100%-nom pokrytí a pridalo sa aj vedenie spoločnosti.   Jadrom zábavného a príjemného online teambuildingového stretnutia bol vedomostný kvíz, ktorý pozostával zo 40-tich otázok zo zaujímavých a rôznorodých oblastí. Na tento účel sme využili platformu Kahoot. Po tom, čo si každý účastník nainštaloval aplikáciu do svojho mobilu, zábava sa mohla začať. Aplikácia vyhodnocovala nielen správne odpovede, ale aj reakčný čas. Každý sa niečo nové naučil, zasmiali sme sa spolu a tí najlepší si vysúťažili aj drobnú cenu.   Feedback k tejto akcii bol veľmi pozitívny a kolektívna gamifikácia sa ukázala ako vhodné obohatenie práce v domácej izolácii. V budúcnosti by sa mohlo jednať o zaujímavú doplnkovú alternatívu tím-buildingových aktivít organizovaných firmou v rámci starostlivosti o employee experience.  

Inovácia systému firemných benefitov

Keď sme na prelome rokov premýšľali nad tým, ako spríjemniť zamestnancom ich  návrat do bežného režimu, rozhodli sme sa pre analýzu a obohatenie firemných benefitov. Verím, že takáto príprava na „štandardné“ fungovanie pomáha vylepšovať atmosféru aj počas pandémie a to aj napriek tomu, že plné využitie benefitov nie je počas lockdown-u možné. Sústredili sme sa na 5 základných pilerov:

  • Podpora pre „zelené“ životné prostredie (keď už máme zelenú vo firemných farbách) – finančne podporujeme pravidelné využívanie hromadnej dopravy
  • Rodina – zaviedli sme poskytovanie finančnej podpory pre letné tábory, či pravidelné športové aktivity detí našich kolegov
  • Work Life Balance – podporujeme tzv. hobby vzdelávanie našich kolegov, tak aby mali viac plnohodnotných príležitostí na relax
  • Zdravie – zaviedli sme pravidelné komplexné lekárske prehliadky a  zdravotné balíčky
  • Tím – ako som už spomenul v úvode tohto príspevku, tím v tom pravom slova zmysle považujem za kľúčový faktor úspechu v našom sektore. Firemné raňajky, spoločné aktivity rôzneho zamerania, či klasický t-building sú neodeliteľnou súčasťou života modernej firmy.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu