Risk & Portfolio Management

Produkty

Scrollujte

Aplikácia Risk & Portfolio Management (RPM) je výdobytkom pokrokového technologického myslenia, určeným pre tých, ktorí hľadajú precíznu a komplexnú kontrolu nad rizikami svojich investičných portfólií.

S výkonným analytickým zázemím, ktoré RPM poskytuje, sa odborníci v oblasti financií môžu spoľahnúť na sofistikované hodnotenie a správu portfólií, pričom majú k dispozícii širokú škálu nástrojov pre predikciu a adaptáciu na trhové výkyvy. Táto aplikácia je synonymom pre inováciu a detailnú presnosť v analýze rizík, čo umožňuje užívateľom prevádzkovať dôkladné hodnotenie rizikových parametrov a zabezpečiť tak nepretržité zlepšovanie investičných stratégií.

Všeobecné informácie o produkte:

Aplikácia Risk & Portfolio Management (RPM) predstavuje špičkový analytický nástroj určený na komplexnú analýzu a posudzovanie rizík investičných portfólií. RPM sa stala neoddeliteľnou súčasťou riadenia portfólia v mnohých oblastiach finančného sektora, vrátane správy fondov kolektívneho investovania, súkromných portfólií, dôchodkových a poistných fondov, a našla si svoje uplatnenie aj v bankovníctve. Vďaka svojej modularite a škálovateľnosti je schopná prispôsobiť sa rôznym veľkostiam a typom portfólií, čo ju robí flexibilným riešením schopným vyhovieť špecifickým potrebám každého užívateľa.

Kľúčové vlastnosti aplikácie RPM:

  • Intuitívne používateľské rozhranie: Prináša rýchly a efektívny prístup k analytickým nástrojom a reportom bez potreby rozsiahleho zaškolenia.
  • Modularita a škálovateľnosť systému: Umožňuje aplikácii prispôsobiť sa rozličným veľkostiam a typom portfólií a efektívne reagovať na rastúce potreby klientov.
  • Konfigurovateľné výstupy a integrácia s externými systémami: Umožňuje užívateľom prispôsobiť reporty ich špecifickým potrebám a ľahko integrovať aplikáciu s existujúcimi databázami a systémami.
  • Vysoký stupeň zabezpečenia: Zaisťuje, že citlivé informácie sú chránené a prístupné iba oprávneným užívateľom podľa ich role.

Hlavné funkcie Depo Managera zahŕňajú:

Výpočet Value-at-Risk (VaR)

Poskytuje odhad maximálnej očakávanej straty portfólia za určitý časový horizont a danú úroveň dôvery.

Stresové testovanie

Simuluje potenciálny vplyv extrémnych trhových podmienok na hodnotu portfólia, čo pomáha identifikovať a riadiť riziká.

What-if analýzy a modelovanie portfólia

Umožňuje užívateľom predvídať a hodnotiť dopady hypotetických zmen v trhovom prostredí na portfólio.

Realizácia historických VaR analýz

Umožňuje analyzovať minulé výkonnosti portfólia s cieľom lepšieho porozumenia a predvídania budúcich rizík.

Máte záujem o naše služby?

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Spoločnosť Goldmann Systems vyvinula pre 365.bank modul Broker Portal, ktorý pomáha maklérom pri vybavovaní hypotekárnych úverov...
Goldmann Systems vyvinul pre VÚB banku novú generáciu Private Internet Banking riešenia určeného klientom privátneho bankovníctva....
Ako prvý v strednej Európe zavádza náš dlhodobý klient 365.bank inovatívny spôsob investovania, pri ktorom sa...