Goldmann Systems, a.s. investuje do startup projektu S-Case

S potešením oznamujeme, že sme sa s cieľom podpory rozvoja telemedicíny a vzdialenej klinickej starostlivosti stali strategickým investorom pre startup projekt S-Case.

Naša spoločnosť je nezávislý dodávateľ IT riešení pôsobiaci v oblastiach bankovníctva, správy finančných aktív, verejnej správy alebo v komerčných organizáciách. V súčasnosti sa ako jednej zo strategických oblastí zameriavame na vzdialenú klinickú starostlivosť, ktorá pomáha eliminovať bariéry, zlepšuje prístup k zdravotníckym službám a vo forme telemedicíny je prínosná pre chronických pacientov a tiež v urgentnej a intenzívnej zdravotníckej starostlivosti.

“Záujem S-Case o externého investora sme objavili na sociálnych médiách a koncept unikátnej praktickej multifunkčnej krabičky nás veľmi oslovil. Toto zariadenie plne zapadá do našej stratégie zavádzania nových technológií do zdravotníctva. Ide o zariadenie, prostredníctvom ktorého môžeme zaviezť našu aplikačnú platformu pre telemedicínu do medicínskeho sektoru a sprístupniť ju širokej verejnosti.

Okrem toho hneď úvodné rokovania ukázali, že s S-Case tímom máme podobné ľudské hodnoty a v podstate rovnakú víziu v oblasti telemedicíny a investovania do zvýšenia kvality prevencie a personalizovanej zdravotnej starostlivosti.”

Ľuboš Petrík

predseda predstavenstva Goldmann Systems

V rámci investičnej dohody poskytne spoločnosť Goldmann Systems platformu pre samotný telemonitoring, ktorá bude implementovaná do zariadenia S-Case.

„Je to pre nás vzrušujúca a úplne nová skúsenosť, nakoľko máme jedinečnú príležitosť podieľať sa na implementácii telemonitorovacej platformy do rúk bežného užívateľa a zdravotníckeho personálu.“

Martin Pekarčík

CEO spoločnosti S-Case

Implementácia by mala byť realizovaná počas prvého kvartálu roku 2021 a my sa tešíme na výsledky tejto spolupráce.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu