Úspešný grantový projekt pre liečbu zlomenín je ukončený

Nový prototyp systému upínania kostí je pripravený na svoje prvé použitie pri liečbe komplikovaných zlomenín.

Nový model fixátora kostí pri liečbe zlomenín je pripravený na svoje prvé použitie.

Unikátny prototyp kombinuje viacero moderných technológií, vrátane unikátnych materiálov, 3D tlače ale aj neustály monitoring stavu zlomeniny a vitálnych funkcií pacienta prostredníctvom telemedicíny. Grantový projekt vznikol v spolupráci s Technologickou univerzitou Košice a s partnerskými spoločnosťami Biomedical Engineering a Goldmann Systems. Tím Goldmann Systems v rámci projektu zabezpečil technologickú platformu pre snímanie pohybu a vitálnych funkcií pacienta, a tiež zber a analýzu údajov.

Telemedicína pomáha aj pri liečbe komplikovaných zlomenín

Nový prototyp pre rýchly systém upínania – tzv. fixátor je navrhnutý tak, aby bolo možné fixáciu nohy a priebežné výsledky liečby neustále sledovať. Tento vzdialený monitoring je zabezpečený pomocou špeciálnych snímačov, ktoré sú súčasťou fixátora umiestnenom na zlomenej končatine. Snímače okrem iného monitorujú teplotu, intenzitu fixácie a tlak na kosť, aby sa počas liečby predišlo neželanej deformácii a poškodeniu kosti. Dáta zo snímačov sa zbierajú a analyzujú v reálnom čase. Zdravotnícky personál tak má k dispozícii všetky informácie o stave kosti (a aj neželanom pohybe) počas celého priebehu liečby vo forme prehľadných reportov.

Rýchla fixácia, lepší komfort pre pacientov

Fixátor je možné vymodelovať na mieru pre konkrétnu veľkosť a tvar kosti a jeho nasadenie trvá len niekoľko sekúnd. Nový prototyp je vytvorený z titánu, ocele, špeciálnych snímačov a plastov z 3D tlače, pričom celý set váži necelých 300g. 

Trieštivú zlomeninu je tak možné zafixovať prakticky okamžite, čím sa minimalizuje riziko ďalšieho neželaného pohybu kostí počas doplňujúcich ošetrení. Pacienti s komplikovanou zlomenej kosti zostávajú hospitalizovaní niekoľko dní, kde sú monitorované ich vitálne funkcie a pravidelne sa kontrolu stavu a fixácie zlomeniny.

Monitoring liečby zlomenín na diaľku

Komfort pacientov zohráva pri liečbe zlomenín dôležitú úlohu. Aj po prepustení do domácej liečby bude možné sledovať priebeh liečby na diaľku. Výrazne sa tak zredukuje počet ambulantných návštev lekára, ktorý si vďaka telemedicínskej technológií overí stav zlomenej kosti, či tlak fixátora aj na diaľku. Po konzultácii s lekárom bude možné upraviť fixátor v domácom prostredí, čo výrazne prispeje ku komfortu pacientov.

Partneri grantového projektu

Pilotná prevádzka bude v blízkej dobe spustená na traumatologickom oddelení v Košiciach, kde sa prototyp bude využívať pri liečbe komplikovaných zlomenín. Grantový projekt vznikol v spoluprác s Technologickou univerzitou Košiciach a spoločnosťami  Biomedical Engineering a Goldmann Systems. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu