Bojujeme proti pandémii – získali sme grant APVV

Agentúra pre vedu a výskum podporila našu snahu o inováciu v rámci medicíny.

Získali sme grant na realizáciu telemedicínskeho systému pre pacientov trpiacich na ochorenie COVID-19, prípadne iné respiračné ochorenia, kde sa vyžaduje ich monitorovanie. Pomôžeme tak smerovať k minimalizácii dopadov pandémie.

Spoločne s Fakultou elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vybudujeme systém, ktorý bude využitý aj pre chronicky chorých pacientov, pričom bude pozostávať z novo vyvinutých prvkov lekárskej elektroniky i dostupných prvkov, ktoré poskytujú možnosť merať parametre napomáhajúce k analýze klinického stavu pacientov. Inovatívnosť tohto riešenia spočíva vo využití telemedicíny na elimináciu kontaktu lekár – pacient, čo priamo zamedzuje šíreniu potencionálneho prenosu na zdravotnícky personál a tiež sa pomocou telemedicínskeho sytému umožní vykonávanie častejších meraní a šetrenie kapacity zdravotného personálu.

Rozhodnutie rady programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020 zverejnila APVV na svojich webstránkach.

O tom, čo je telemedicína a akým spôsobom môže prispieť k inovácii zdravotnej starostlivosti na Slovensku, sa môžete dočítať v sekcii Telemedicína.

Nájdete tu tiež články z odborných Lekárskych novín, do ktorých pravidelne prispieva náš Telemed tím.

Mohlo by vás zaujímať

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články z nášho blogu