Interview s Katkou Siebenstich

Business Product Owner

Scrollujte

„Telemedicína nám dáva aj možnosť byť produktívni a užívať si život v každom veku.“

Katka je v oblasti telemedicíny a digitálnej zdravotnej starostlivosti odhodlaná a nadšená . Do spoločnosti Goldmann Systems vstúpila s bohatými manažérskymi skúsenosťami zo zdravotníckeho prostredia. V rozhovore sa dočítate o inovatívnych krokoch, ktoré spoločnosť podniká v oblasti telemedicíny a ako môžu moderné technológie ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Katka, ako vnímaš svoju pracovnú pozíciu v Goldmann Systems a aké sú tvoje kompetencie v rámci tímu?

Pracovnú pozíciu v Goldmann Systems som prijala práve preto, že sa venuje téme telemedicíny. Môj cieľ je zabezpečiť, aby telemedicína na Slovensku nebola len abstraktným pojmom, ale bola integrovaná do celkového zdravotného systému. Moje úsilie je sústrediť sa nielen na obchodnú stránku, ale aj na legislatívne opatrenia, zapojenie lekárov, farmaceutov a motivovanie jednotlivcov, ktorí sú súčasťou zdravotnej starostlivosti.

Aké kroky je podľa teba potrebné urobiť na lepšie začlenenie telemedicíny do zdravotného systému?

Telemedicína je dnes nevyhnutná, ale stále potrebujeme legislatívne zmeny a motiváciu lekárov a ostatných aktérov zdravotníckeho systému. Je potrebné presvedčiť ich, že nie je prekážkou, ale môže byť obrovskou pridanou hodnotou. Potrebujeme tiež viac podpory od poisťovní, ktoré by mali vidieť v telemedicíne spôsob efektívneho manažmentu pacientov. Technológie nám dávajú možnosť udržať si svoju kvalitu života čo najdlhšie, starší jedinci môžu mať zdravotný stav pod kontrolou a venovať sa aktivitám, na ktoré sa cítia aužívať si život. Pacienti by mali pochopiť, že vzdialený monitoring šetrí čas, teda aj financie a pomáha k rýchlejšiemu nastaveniu na medikamentóznu liečbu. Ale hlavne, správne zapojenie telemedicíny do praxe znamená dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých.

Ako Goldmann Systems prispieva k tomuto konceptu a aký máte plán na zapojenie farmaceutov do vzdialeného monitorovania pacientov?

Goldmann Systems prináša technologické riešenia, ktoré umožňujú pacientom monitorovať svoje fyziologické funkcie a zdieľať tieto údaje so svojimi lekármi alebo farmaceutmi i. Pacient má kontrolu nad svojimi údajmi a rozhoduje, kto ich môže vidieť. Intenzívne pracujeme na pilotnom projekte, kde by sme integrovali naše telemedicínske riešenie telemon® a technológiu vzdialeného monitorovania do prostredia lekární. Aj keď tento koncept ešte nie je plne implementovaný, pracujeme na jeho realizácii s cieľom zapojiť farmaceutov. Práve farmaceuti sú ideálny článok v zdravotníckom systéme na celoštátny screening a zachytenie ochorení v počiatočnom štádiu, ktorý nezaťaží zdravotný systém ale pomôže upozorniť pacienta, že sa niečo deje. Ak sa deje niečo intenzívnejšie, odporučí navštíviť lekára. Takýmto filtrom vznikne skupina pacientov, ktorí dokážu zastaviť spomaliť progres svojho ochorenia na úrovni lekárne a skupina pacientov, ktorí začnú svoj zdravotný stav, o ktorom doposiaľ nevedeli, riešiť.

Existujú už nejaké lekárne, kde si klient môže zmerať fyziologické funkcie a podstúpiť primárnu diagnostiku na mieste?

Áno, niektoré lekárne už dlhší čas ponúkajú túto možnosť, avšak väčšinou to nie je verejne známe. Sú lekárne, ktoré sa zameriavajú na celkový koncept poskytovania zdravotnej starostlivosti a majú vyhradený priestor pre klientov, kde môžu podstúpiť screening a zmerať si vitálne funkcie. Je však nízka informovanosť verejnosti o týchto službách, a nie všetky lekárne toto propagujú. Táto možnosť často nie je využívaná z viacerých dôvodov, vrátane financií a nedostatku podpory zo strany poisťovní. Ak ale chceme zapojiť lekárne do zdravotného systému, je nevyhnutné aby takto vykonané vyšetrenia zanechávali po sebe stopu, s ktorou môže v prípade potreby ďalej pracovať lekár.

Môžeš nám poskytnúť informácie o aktuálnom štádiu zapojenia lekárnikov a farmaceutov do telemedicíny?

Momentálne prebehlo niekoľko stretnutí s farmaceutmi a taktiež sme naviazali spoluprácu s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. S touto fakultou sme podpísali memorandum o spolupráci a máme v pláne ďalšie kroky. Veríme, že tí, ktorí vstupujú do systému, môžu najlepšie prispieť k systémovým zmenám. Cieľom je, aby študenti farmácie mali príležitosť hlbšie porozumieť telemedicíne a jej možným prínosom. Chceme podporovať aktivity, ktoré umožnia študentom farmaceutickú prax nie ako predaj, ale ako poslanie pomáhať ľuďom udržiavať si zdravie a poskytovať im rady. Som presvedčená, že naša spolupráca s farmaceutickou fakultou a farmaceutmi otvorí cestu pre nové prístupy v rámci telemedicíny na Slovensku. Očakávam, že sa nám podarí úspešne implementovať nové technológie a postupy do bežnej praxe, čím zvýšime kvalitu starostlivosti o pacientov.

Bude Goldmann Systems aktívne spolupracovať na výučbe na farmaceutickej fakulte? Aký máte plán týkajúci sa participácie vo výučbe?

Áno, máme túto víziu. Sme pripravení participovať na sylaboch a predmetoch, ktoré sú orientované na prax. Identifikovali sme oblasti, kde vidíme priestor pre náš prínos. Plánujeme nielen spoluprácu na sylaboch, ale tiež navrhovať témy pre diplomové práce. Uvažujeme aj o využívaní študentov na praktické úlohy, aby sme im ukázali fungovanie v praxi.

Spomenula si aj vlastný osobný zážitok, ktorý ťa motivoval k angažovaniu sa v oblasti telemedicíny. Povieš nám o ňom viac?

Mať na dosah dostupnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť je v takých chvíľach nevyhnutné, je to mnohokrát jediná opora. Keď vidíte, že moderné technológie môžu pomôcť v zlepšovaní kvality života pacientov, cítite silnú motiváciu venovať sa tejto problematike. Chcem byť súčasťou procesu, ktorý prinesie pozitívne zmeny v oblasti zdravotnej starostlivosti. Je pre mňa dôležité mať príležitosť hovoriť o našich iniciatívach a verím, že telemedicína bude mať pozitívny vplyv na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti.

Ďakujeme.

Máte záujem o naše služby?