365bank

Customer Onboarding v bankovníctve

Prípadová štúdia

Klient: 365 bank
Služba: Customer Onboarding
Rok: 2020

Scrollujte

Zákazníci 365 banky majú možnosť založiť si bankový účet kompletne online, bez akejkoľvek fyzickej interakcie a bezpapierovo. To všetko cez mobilný telefón do 10 minút.

365 banka ako prvá banka na Slovensku zaviedla kompletne elektronický a bezpapierový proces získavania nového zákazníka prostredníctvom mobilnej bankovej aplikácie. Aplikácia spĺňa vysoké nároky kladené na jednoduchosť použitia a na dobrú užívateľskú skúsenosť (UX) ako aj všetky legislatívne požiadavky, ktoré musia banky dodržiavať pri získavaní nových klientov (KYC, AML a pod.).

Zákazník 365 banky má k dispozícii svoj nový účet okamžite po dokončení procesu onboardingu vo svojej mobilnej aplikácii. Nemusí chodiť na pobočku banky, čakať na kuriéra so zmluvou alebo čakať na overovaciu platbu. Banka má k dispozícii online proces onboardingu zákazníkov s minimálnymi nárokmi na personál a plne v súlade s európskou legislatívou.

Kľúčové kroky onboarding procesu:

 • Overenie telefónneho čísla a emailu
 • Sken a overenie občianskeho preukazu
 • Podpis zmluvy priamo v aplikácii
 • Overenie totožnosti cez videohovor

Prínosy pre biznis

 • Zavedenie nového zákazníka v priebehu pár minút
 • Pohodlný prístup k bankovým službám
 • Automatizácia procesu s cieľom zvýšenia efektivity, zníženia prevádzkového rizika a prevádzkových nákladov

Riešenie obsahuje:

 • Overenie telefónneho čísla a emailu prostredníctvom OTP kódov
 • Využitie Google sign-in a Apple sign-in
 • Skenovanie dokladu totožnosti a rozpoznávanie údajov na doklade
 • Vyhodnotenie miery zmeny údajov totožnosti klienta voči OCR
 • Kontrola dokladu totožnosti voči centrálnemu registru vedenom na MV SR
 • Vyhlásenie a kontrolu na register politicky exponovaných osôb
 • Kontrola na iné interné resp. externé registre (napr. black list, sociálna poisťovňa)
 • Generovanie zmluvnej dokumentácie
 • Elektronický podpis zmluvy
 • Nastavenie prihlasovacích údajov do internet bankingu
 • Aktivácia mobilnej aplikácie
 • Overenie klienta cez videohovor
 • Nastavenie korešpondenčnej adresy a marketingových súhlasov
 • Podpora pre fall-back scenáre (overenie na Compliance, overenie na pošte, dokončenie onboardingu neskôr)
 • Podpora pre Call centrum banky
365_onboarding_ilu2

Máte záujem o naše služby?