Chceme posunúť zdravotnú starostlivosť o klientov zariadení sociálnych služieb na vyššiu úroveň. Pozitívne zmeny v sociálnej oblasti sa snažíme dosiahnuť podporou zavedenia inovácií, vzdelávaním odbornej verejnosti v oblasti sociálnych služieb, bezplatnými telemedicínskymi službami TELEMON na určité obdobie a nadviazaním spolupráce s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb.
Partnerstvo s APSS

Chcete sa dozvedieť viac ?

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk