Privátny bankár

AssetManager – Private Banking je komplexným informačným systémom pre riadenie portfólia klientov privátneho bankovníctva, ktorý celkovo pokrýva celkový životný cyklus finančných transakcií privátneho klienta ako aj procesy, ktoré klient očakáva od svojej banky.

Medzi základné funkcionality aplikácie patrí možnosť zadávania klientskych dát, uchovávanie ich histórie, splnomocnených osôb, zaznamenávanie finančných transakcií klienta, výkazníctvo pre manažment alebo prehľady pre samotného klienta. Aplikácie umožňuje prepojenia na iné informačné systémy alebo iné publikované zdroje finančných dát.

Chcete sa dozvedieť viac ?

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk