IS Custody Office

Hovoríme o informačnom systéme pre podporu obchodovania, vysporiadania a správy cenných papierov. Ide o riešenie pre banky, ktoré pracujú na slovenskom a zahraničných kapitálových trhoch.

  Custody Office je softvérové riešenie pozostávajúce s nasledovných funkčných modulov:

   

  • Administrácia klientov (a distribúcia produktov)
  • Riadenie pokynov a obchodov
  • Vysporiadanie a úschova
  • Poplatky a provízie
  • Hotovostné prevody
  • Korporátne udalosti
  • Reportingový modul
  • Správa kmeňových dát
  • Rozhrania pre integráciu

  Would you like to know more?

  Do not hesitate to contact our experts today

  +421 2 6544 0343

  info@goldmann.sk

  Copyright © 2020 Goldmann Systems, a.s., All rights reserved