Depo Manager

DepoManager je informačným systémom, ktorý poskytuje podporu pri zabezpečovaní legislatívnych podmienok alebo výkone činností, ktoré depozitári inštitúcií spravujúcich podielové  alebo penzijné fondy musia vykonávať voči kontrolným orgánom. Dozerá na všetky investičné zámery a transakcie spoločností na správu fondov a zabezpečuje plnenie podmienok zákona alebo iných reštrikcií. Využíva pri tom kontrolu limitov trhových dát a včas upozorňuje na riziká alebo potencionálne porušenie zákonom stanovených podmienok. 

  Aplikácia podporuje:

  • Všetky bežne využívané finančné nástroje
  • Životný cyklus transakcií od objednávky až po vysporiadanie
  • Výpočet hodnoty portfólia
  • Analýzu štruktúry aktív z rozdielnych uhlov pohľadu
  • Monitoring rizík a limitov
  • Interný reporting ako aj reporting voči kontrolným orgánom
  • Integráciu s externými systémami a dátovými zdrojmi

  Chcete sa dozvedieť viac ?

  Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

  +421 2 6544 0343

  info@goldmann.sk