Čo vám ponúkame

Asset management

Už od roku 2000 pokrývame riadenie finančných aktív komplexne – od podielových a penzijných fondov až po privátne bankovníctvo, riadenie pobočkovej siete, manažment rizík a portfólia, CRM, portál a wealth management.

Telemedicína

Je definovaná ako súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj synonymom distančná medicína.

Digitálne bankovníctvo

Tradičný model bankovníctva sa postupne mení v prospech digitálnych kanálov. Požiadavky na zjednodušovanie a zrýchľovanie bankových procesov, na otváranie sa bánk pre tretie strany podporené zavádzaním nových technológií dávajú finančným inštitúciám príležitosť zaviesť progresívne zmeny a profitovať z nich.

Vývoj na mieru

Každá organizácia má svoje špecifická a veľa osobitých procesov. Z tohto dôvodu väčšina organizácií potrebuje aplikácie na mieru, ktoré sú schopné komunikovať so softvérovými riešeniami v jej vnútri ako aj navonok so softvérmi iných organizácií.

Chcete sa dozvedieť viac ?

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk