Goldmann Systems, a.s. investuje do startup projektu S-Case S potešením oznamujeme, že sme sa s cieľom podpory rozvoja telemedicíny a vzdialenej klinickej starostlivosti stali strategickým investorom pre startup projekt S-Case.    Naša spoločnosť je nezávislý...

preèítajte si viac