Pre médiá

Komuniké pre médiá

Dňa 4.6.2020 odvysielala TV Markíza reportáž o projekte Národného potravinového katalógu, v ktorej odzneli informácie o našej spoločnosti v kontexte, voči ktorému sa musíme ohradiť. Nie je totiž pravdou, že sme realizovali zákazku za 1,2 milióna eur, pri ktorej navyše redaktor a respondenti vyslovili pochybnosti o efektívnosti vynaložených peňazí. Z celkového kontextu reportáže mohol divák nadobudnúť dojem, že spoločnosť Goldmann Systems poskytuje svoje služby štátu nadhodnotene a neefektívne, čo rozhodne popierame.

Nám ani neprislúcha tento projekt hodnotiť, keďže sme sa na ňom podieľali iba parciálne. Aj zmluvy, ktoré sú uverejnené v Centrálnom registri zmlúv, totiž potvrdzujú, že naša spoločnosť za odvedené služby inkasovala 150 750 eur bez DPH, čo je iba zlomok zo spomínaných 1,2 milióna eur.

  Za tieto peniaze boli dodané Ministerstvu pôdohospodárstva služby, ktoré zodpovedali vynaloženým prostriedkom a za ich kvalitou a hodnotou si stojíme.

  Naša spoločnosť nevyvíjala spochybňovanú webovú stránku projektu, ktorá mala podľa IT experta stáť 200 eur a nebola ani majiteľom domény, ktorá už nefunguje. Našou úlohou bolo pripraviť funkcionalitu portálu a zabezpečiť backend, aby všetky služby fungovali a boli vzájomne previazané. Rovnako sme dodávali štátu podporu a prevádzku systému v zmluvne vyhradenom časovom úseku.

  O žiadnych ďalších výdavkoch v súvislosti s projektom nemáme vedomosť, naša spoločnosť ich nerealizovala a ani na nich nemala žiaden podiel. Považujeme za nešťastné, keď je minoritný dodávateľ časti projektu, ktorého služby fungovali v súlade s objednávkou, spochybňovaný v súvislosti s činnosťami, na ktoré nemohol mať žiaden dosah.

  V čase realizácie projektu sme boli informovaní, že ide o pilotnú prevádzku, na základe ktorej sa má vyhodnotiť relevantnosť Národného potravinového katalógu. Preto nebol zo strany štátu záujem tento pilotný systém prevádzkovať trvalo.

  Na margo výhrady, že k celému systému Národného potravinového katalógu už nie je možné získať funkčný prístup, dávame touto cestou verejný prísľub, že v prípade záujmu vieme našu časť projektu opätovne sprevádzkovať. A to buď vo forme služby, alebo ho odovzdať za primeraných podmienok ako hotové dielo. Od ukončenia nášho zmluvného vzťahu nás však nikto nekontaktoval a ani nepožadoval žiadne ďalšie služby.

  V prípade námetov, otázok alebo žiadostí o odpoveď nás kontaktujte na adrese media@goldmann.sk.

  Would you like to know more ?

  Do not hesitate to contact our experts today

  +421 2 6544 0343

  info@goldmann.sk