Technológie

V procese vývoja softvéru využívame všetky nevyhnutné nástroje na podporu jednotlivých oblastí, medzi ktoré patria nástroje pre:

  • Riadenie projektov a požiadaviek
  • Analýzu a návrh systémov
  • Vývoj a testovanie systémov
  • Správu zdrojového kódu a konfigurácie

Pokiaľ ide o technologické platformy, na ktorých spoločnosť vyvíja svoje aplikácie, tak ide najmä o nasledovné:

Aplikačné platformy:
Java 2 Enterprise Edition (J2EE), PHP, HTML, JavaScript, XML, C/C++, Visual Basic, .Net

Aplikačné servery:
Apache, Tomcat, Jboss, WebSphere, WebLogic

Databázové servery:
Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, IBM DB2, MySQL

Serverové OS:
Unix/Linux, Windows 2000/XP/2003, SUN Solaris, IBM AIX