Profil spoločnosti

Goldmann Systems pôsobí na trhu od roku 1998. Našim cieľom je poskytovať spoľahlivé, robustné a flexibilné riešenia informačných systémov, ktoré pomôžu našim klientom a partnerom pri riadení obchodných procesov a splnia všetky očakávania v oblasti informačných technológií.

Naša spoločnosť sa vyprofilovala na nezávislého dodávateľa IT riešení so silným zameraním na poskytovanie riešení s vysokou pridanou hodnotou pre finančný sektor. Vývoj softvéru, e-business služby, konzultácie a outsourcing sú hlavnými oblasťami, na ktoré sa spoločnosť zameriava. Našim cieľom je splnenie všetkých očakávaní a požiadaviek našich klientov a dodávanie vynikajúcich služieb pri implementácii a správe informačných systémov.

Ľudia v Goldmann Systems dobre ovládajú príslušné biznis procesy a majú hlboké znalosti technológie. Sú zameraní na poskytovanie kvalitných služieb pre našich klientov a motivovaní pre sústavný profesionálny rast.

Klienti, medzi ktorými nájdete banky, podielové a dôchodkové fondy, komerčné organizácie ako aj štátne inštitúcie, oceňujú stabilné obchodné vzťahy s Goldmann Systems. Robíme všetko pre to, aby sme boli pre našich klientov spoľahlivým partnerom pri plnení ich technologických potrieb.