eBusiness riešenia

Komplexnosť súčasného sveta obchodu a služieb, rýchly vývoj a rozvoj technológií kladie náročné požiadavky na skúsenosti, pravidelné vzdelávanie a tréning ľudí zodpovedných za návrh a implementáciu eBusiness riešení. Náš tím je pripravený spolupracovať s vami pri dosiahnutí cieľov a naplnení očakávaní kladených na eBusiness riešenia. Pracujeme so všetkými potrebnými technológiami a využívame skúsenosti získané pri implementácii projektov pre našich klientov z rôznych oblastí podnikania.

Riešenie pre eBusiness musí zobrať do úvahy vytvorenie nových tokov príjmov, maximalizáciu existujúcich, optimalizáciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rozvinutie pevného a dobrého vzťahu so zákazníkom. To je oblasť, kde sa naša spoločnosť chce podieľať na vašom úspechu.

Vrámci tohto procesu v spolupráci s vami

  •     Navrhneme stratégiu a plán vášho riešenia
  •     Určíme plánované a vyhodnotíme skutočné prínosy riešenia
  •     Navrhneme softvérovú a hardvérovú architektúru
  •     Vybudujeme riešenie a prevedieme jeho integráciu do vašej infraštruktúry
  •     Zrealizujeme aktualizáciu systémov a migráciu vašich dát
  •     Vykonávame prevádzku a údržbu a ďalší rozvoj dodaného riešenia