Bezpečnosť IT

Veľká väčšina našich projektov zahŕňa riešenia, kde je kladený špeciálny dôraz na bezpečnosť. Všetky riešenia sú prispôsobené pre splnenie kritérií kladených na bezpečnosť dát na vysokej profesionálnej úrovni. Mechanizmy ochrany dát sú zabudované priamo do aplikácií. Pri návrhu riešení pre našich klientov poskytujeme tiež školenia z oblasti bezpečnosti.

Na základe požiadaviek realizujeme bezpečnostné audity a konzultačné služby z oblasti bezpečnosti informačných technológií.

Služby informačnej bezpečnosti pokrývajú mnohé oblasti ako napríklad vypracovanie analýzy rizík, vypracovanie bezpečnostnej politiky, návrh bezpečnostných opatrení, zabezpečenie prevádzky informačných systémov, návrh, stavba a prevádzka firewall systémov, systémov na detekciu prienikov do internej siete, testovanie bezpečnostných opatrení, audity, ochrana proti vírusom, zabezpečenie serverov a rôzne iné špecifické činnosti.