Verejný sektor

Generálna prokuratúra SR
 • Implementácia DWH a reportingového systému
 • Implementácia portálového riešenia elektronických služieb
 • Implementácia platobného systému
Kancelária Ústavného súdu SR
 • Implementácia IS Manažment konaní
 • Implementácia aplikácie Sledovanie efektívnosti výkonu rozhodnutí
 • Implementácia Service Desk aplikácie podľa štandardov ITIL
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Implementácia PersonGov pre riadenie ľudských zdrojov
 • Dizajn a vývoj softvérových aplikácií
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • Implementácia PersonGov pre riadenie ľudských zdrojov
Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Implementácia PersonGov pre riadenie ľudských zdrojov
Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Implementácia IS Súhrnná evidencia o vodách
 • Implementácia IS Kvalita ovzdušia a klimatológia
 • Implementácia IS Národný register znečistenia
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Implementácia PersonGov pre riadenie ľudských zdrojov
Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky
 • Implementácia PersonGov pre riadenie ľudských zdrojov
 • Dizajn a vývoj softvérových aplikácií
Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Implementácia PersonGov pre riadenie ľudských zdrojov