Finančné inštitúcie

365.bank
 • Implementácia mobilného bankovníctva (Android, iOS, web, integračná vrstva)
AEGON d.s.s.
 • Implementácia AssetManager pre dôchodkové fondy (2. pilier)
 • Implementácia webPortal pre dôchodkových sporiteľov
AEGON d.d.s.
 • Implementácia AssetManager pre doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)
 • Implementácia webPortal pre dôchodkových sporiteľov
Alico Funds Central Europe
 • Implementácia informačného systému AssetManager pre podielové a unitlink fondy
 • Implementácia systému pre distribúciu zahraničných podielových fondov
Asset Management SLSP
 • Implementácia informačného systému AssetManager pre podielové fondy
 • Implementácia systému pre distribúciu zahraničných podielových fondov
 • Implementácia Fund Business Intelligence pre podielové fondy
Centrálny depozitár cenných papierov
 • Implementácia aplikácie pre výpočet a správu poplatkov
 • Implementácia web portálu pre vlastníkov majetkových účtov
 • Implementácia aplikácie pre evidenciu Neobvyklých obchodných operácií
 • Implementácia Service Desk aplikácie podľa štandardov ITIL
ČSOB
 • Implementácia DepoManager pre podielové fondy
 • Implementácia DepoManager pre dôchodkové fondy
DSS Poštovej banky
 • Implementácia AssetManager pre dôchodkové fondy (2. pilier)
 • Implementácia webPortal pre dôchodkových sporiteľov
Istro Asset Management
 • Implementácia AssetManager pre podielové fondy
 • Implementácia webPortal pre klientov podielových fondov
ING Bank
 • Implementácia DepoManager pre podielové fondy
 • Implementácia DepoManager pre dôchodkové fondy
Istrobanka
 • Implementácia pobočkovej aplikácie pre distribúciu podielových fondov a obchody s cennými papiermi
 • Implementácia CustodyOffice pre slovenské a zahraničné cenné papiere
 • Implementácia DepoManager pre podielové fondy
 • Implementácia IS pre Privátne bankovníctvo
Poštová banka
 • Implementácia pobočkovej aplikácie pre distribúciu podielových fondov
 • Implementácia DepoManager pre podielové fondy
 • Implementácia mobilného bankovníctva Poštovej banky
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky
 • Implementácia informačného systému AssetManager pre podielové fondy
 • Implementácia pobočkovej aplikácie pre podielové fondy
 • Implementácia webPortal pre klientov podielových fondov
Slovenská sporiteľňa
 • Implementácia AssetManager pre predaj podielových fondov cez pobočkovú sieť
 • Implementácia AssetManager pre privátne bankovníctvo
 • Implementácia DepoManager pre podielové fondy
Sympatia Financie
 • Implementácia AssetManager pre privátne bankovníctvo
Sympatia – Pohoda, d.s.s.
 • Implementácia AssetManager pre dôchodkové fondy (2. pilier)
UniCredit Bank
 • Implementácia CustodyOffice pre slovenské a zahraničné cenné papiere
 • Implementácia DepoManager pre dôchodkové fondy DSS (2. pilier)
 • Implementácia DepoManager pre dôchodkové fondy DDS (3. pilier)
SBERBANK
 • Implementácia AssetManager pre privátne bankovníctvo
 • Implementácia distribučného systému podielových fondov založeného na systéme AssetManager
 • Implementácia DepoManager pre dôchodkové fondy (2. pilier)
VÚB Banka
 • Implementácia CustodyOffice pre slovenské a zahraničné cenné papiere
 • Implementácia IS pre Privátne bankovníctvo
 • Implementácia CRM pre Privátne bankovníctvo
 • Implementácia DepoManager pre podielové fondy
 • Implementácia DepoManager pre dôchodkové fondy
 • Implementácia pobočkovej aplikácie pre distribúciu podielových fondov
 • Implementácia pobočkovej aplikácie pre správu cenných papierov
 • Implementácia web aplikácie pre klientov privátneho bankovníctva
 • Implementácia IS pre Risk & portfolio management
 • Implementácia mobilnej aplikácie pre klientov privátneho bankovníctva
VÚB Asset Management
 • Implementácia informačného systému AssetManager pre podielové fondy
 • Implementácia systému pre distribúciu zahraničných podielových fondov
ZFP Investments
 • Implementácia AssetManager pre podielové fondy