Všeobecné informácie

WebOffice predstavuje jedinečnú softvérovú platformu pre podporu tímovej spolupráce a komunikácie v prostredí lokálnej počítačovej siete intranet ako aj prostredníctvom Internetu. Ide o skupinu tzv. Front Office aplikácií, využitím ktorých dokážeme zvýšiť produktivitu práce, zjednodušiť a zrýchliť prístup k potrebným informáciám, umožniť kontrolované zdieľanie potrebných informácií a pracovných nástrojov v rámci celej organizácie, organizačnej štruktúry alebo pracovných skupín.

Užívatelia môžu v nenáročnom prostredí prehliadača internetových stránok pracovať s informáciami o kontaktoch, pracovných úlohách, organizovať svoj pracovný čas a zdieľať kalendáre v rámci pracovných skupín, prijímať a odosielať elektronickú poštu, publikovať a zdieľať ostatné informácie. Správa dokumentov, modelovanie biznis procesov, riadenie vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, riadenie ľudských zdrojov a riadenie znalostí patria k podstatným nástrojom moderného informačného systému.

Pri vývoji WebOffice sú používané najprogresívnejšie metódy návrhu a tvorby softvéru, ktoré umožňujú rýchlu integráciu WebOffice s ostatnými časťami informačného systému, ako aj vývoj nových častí systému prispôsobených špecifickým požiadavkám práve Vašej organizácie.