Vlastnosti aplikácií

  • Úplná podpora skupinovej komunikácie
  • Vysoká úroveň bezpečnosti (SSL, viacnásobná úroveň užívateľských privilégií, kryptovanie dát)
  • 100% web rozhranie aplikácií
  • Užívateľsky príjemné prostredie s možnosťou personalizácie
  • Podpora rôznych serverových platforiem
  • Podpora rôznych databázových systémov
  • Viacjazyčnosť užívateľského rozhrania