Prínosy zavedenia

  • Podpora zavedenia ISO 9000 systémom manažmentu kvality
  • Lepšia organizácia a efektivita práce
  • Zlepšená interná a externá komunikácia a prístup k informáciám
  • Výrazná úspora nákladov vo viacerých oblastiach
  • Zvýšenie obratu a rentability predaja