Konzultačné služby

  • Analýza a návrh informačného systému
  • Implementácia a integrácie WebOffice
  • Zaškolenie užívateľov aplikácií, podpora adaptácie systému
  • HotLine podpora užívateľov
  • Administrácia aplikácií WebOffice
  • Vývoj aplikácií podľa požiadaviek
  • Biznis konzultačné služby (CRM, TQM, HRM, e-business)