Aplikačné oblasti

  • Interná a externá komunikácia
  • Komplexné riadenie kvality (TQM)
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  • Business to business riešenia
  • Správa dokumentov a riadenie znalostí (DMS)
  • Podpora nákupných procesov
  • Riadenie ľudských zdrojov