Základné informácie

Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre spoločnosti je tímová práca manažmentu, obchodných pracovníkov, lekárov, hygienikov a administratívnych pracovníkov zdravotníckeho zariadenia, ako aj klientov – firiem. MediCRM je jedinečný produkt, ktorý podporuje túto spoluprácu a všetky procesy PZS od evidovania obchodných príležitostí až po podklady na fakturáciu zazmluvnených firiem.

MediCRM je postavený na moderných informačných technológiách a jeho architektúra garantuje spracovanie dát v reálnom čase a okamžitý prístup k nim z ktoréhokoľvek miesta. Systém spĺňa maximálne bezpečnostné požiadavky a chráni osobné a lekárske údaje pred zneužitím.

Zavedenie MediCRM umožňuje zdravotníckemu zariadeniu pracovať efektívnejšie a tímovo, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, znížiť náklady na administratívu a komunikáciu zo zákazníkmi. Tieto prínosy zabezpečia rýchly návrat Vašej investície.

Systém je možné prispôsobiť Vašim špecifickým potrebám. MediCRM je teda ideálne flexibilné riešenie pre Vaše zdravotnícke zariadenie.