Technické informácie

MediCRM je postavené na moderných a spoľahlivých, voľne dostupných technológiách, ktoré umožňujú používanie vrámci lokálnej siete ako aj zabezpečený prístup cez verejnú sieť – internet. Systém využíva klient/server architektúru s tenkým klientom, čo zabezpečuje jednoduchý prístup s ktoréhokoľvek počítača pripojeného k internetu. Na strane klienta netreba nič inštalovať, používatelia pristupujú k MediCRM pomocou prehliadača MS Internet Explorer. Databázový server môže byť na jednej stanici s aplikačným serverom, alebo môže bežať ako samostatný server.

Systém je možné prepojiť s ostatnými informačnými systémami, napríklad nemocničným medicínskym systémom, fakturačným systémom ako aj s informačnými systémami u klienta – firmy (systém na správu osobných údajov zamestnancov).