Prínosy pre business

MediCRM, postavený na moderných a spoľahlivých technológiách a pripravený prispôsobiť sa Vašim požiadavkám prinesie zdravotníckemu centru tieto výhody:

 

  • Presné plánovanie vyšetrení – žiadne čakanie
  • Informácie o pracovnej pozícii a pracovnom prostredí určujú lekárovi náplň prehliadky
  • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb
  • Spokojnejší zákazníci
  • Okamžitý prístup k manažmentu a firiem k informáciám o vyšetreniach a auditoch
  • Odstránenie zbytočnej papierovej práce
  • Rýchly návrat investície
  • Jednoduché používanie na klientských počítačoch – netreba nič inštalovať, stačí iba internet explorer