Moduly a funkcie systému

Funkcie MediCRM sú rozdelené do jednotlivých logicky usporiadaných modulov. Moduly sú navzájom prepojené, čo zjednodušuje prácu zo systémom a urýchľuje vyhľadávanie informácii. Funkcie sa môžu prispôsobiť Vašim firemným procesom a naopak my sme pripravený konzultovať ich zefektívnenie. Stručný popis modulov a funkcií aplikácie MediCRM:

 

  • Firmy a zamestnanci

 

   • Administrácia firiem, pobočiek, prevádzok, pracovných pozícií a ich zamestnancov a k nim náležitých kontaktných, hygienických a lekárskych údajov
   • K modulu majú prístup nielen zdravotnícke centrum, ale aj firmy – klienti, každá len k svojim údajom, ktoré môže na základe používateľských práv meniť a dopĺňať
   • Obchodné údaje firiem, správa potenciálnych zákaziek
   • Cenníky vyšetrení, cena pre firmy a cena pre lekárov, cenník auditov

 

  • Lekári

 

   • Umožňuje administráciu interných a externých lekárov a sledovanie ich výkonov.
   • Druhy vyšetrenia lekára – špecializácia
   • Denný kalendár lekára (ordinačné hodiny, časy odberov), voľné, obsadené a rezervované termíny
   • Lekári majú prístup k svojmu dennému kalendáru, kde zadávajú voľné termíny
   • Obchodné údaje lekára
   • Zoznam cenníkov pre lekára – možnosť vybrať iný cenník ku každej svojej firme
   • Lekár vidí históriu vyšetrení zamestnancov, ktorí k nemu prídi na prehliadku

 

  • Plánovač

 

   • Nástroj na časové plánovanie termínov vyšetrení a sledovanie ich realizácie
   • Možnosť hromadného plánovania
   • Odber, hlavné a špecializované vyšetrenia v jeden deň

 

  • Vyšetrenia

 

   • Evidencia naplánovaných a absolvovaných vyšetrení
   • Automatické upozornenia na termín prehliadky po uplynutí periódy
   • Stav a výsledok vyšetrenia, lekárska správa
   • Možnosť uloženia vyšetrenia bez výsledku (čakanie na výsledky z laboratória a pod.)
   • Vstupné, periodické a výstupné prehliadky
   • Špecializované vyšetrenia (plánované, alebo ad hoc)
   • Archivácia výsledkov vyšetrení
   • Prepojenie kmeňových pacientov s existujúcim informačným systémom
   • Tlač správy pre zamestnávateľa a správy pre lekára

 

  • Audity pracovného prostredia

 

   • Audity prevádzok, budov, zariadení a priestorov (vnútorných aj vonkajších)
   • Rizikové faktory a rizikové látky prevádzok a ich vplyv na zdravie
   • Výsledky meraní rôznych veličín
   • Stav auditu, časový rozvrh aktivít a ich sledovanie, určenie zodpovedných osôb
   • Výsledok auditu, komentár a prípadné podmienky s termínom splnenia, termín revízie

 

  • Reporting a štatistiky

 

   • Individuálne reporty vyšetrení lekára, firmy, pobočky, prevádzky a zamestnanca (Zoznam vykonaných/absolvovaných vyšetrení podľa druhov, ceny, fakturácia)
   • Súhrnné reporty vyšetrení a auditov firiem, pobočiek a prevádziek
   • Urgentní zamestnanci – noví zamestnanci, ktorí musia absolvovať vstupnú prehliadku
   • Zmeškané vyšetrenia – tí, ktorí už mali absolvovať periodickú prehliadku
   • Iné podľa požiadaviek

 

  • Systém

 

  • umožňuje správu používateľov a nastavenie rôznych systémových parametrov
  • administrácia rôznych systémových a používateľských číselníkov
  • import zoznamu zamestnancov
  • systémový denník