Technické informácie

CustodyOffice je založený na architektúre Java 2 Enterprise Edition (J2EE) s dôrazom na vysokú modularitu a schopnosť prepojenia na ostatné súčasti informačného systému klienta. Uvedené technologické základy umožňujú jednoduché rozšírenie systému a prispôsobenie budúcim požiadavkám tak isto ako škálovateľnosť pre zvýšený objem transakcií. Podstatným cieľom je implementácia CustodyOffice pre dlhodobé fungovanie a zabezpečenie spokojnosti používateľov. Takýmto spôsobom sa optimalizujú celkové náklady vlastníctvo (TCO) spojené s prevádzkou systému.

Komunikácia medzi jednotlivými aplikáciami funguje na báze webových služieb alebo proprietárnych komunikačných rozhraní. Štandardizácia komunikačných protokolov umožňuje prepojenie CustodyOffice servera s ľubovoľným pobočkovým systémom.

Možný scenár implementácie a prepojenia s ostatnými časťami informačného systému banky.