Prínosy pre biznis

CustodyOffice, postavený na robustných a spoľahlivých technológiách a integrovaný s ostatnými súčasťami informačného systému banky, významne pomáha pri dosahovaní nasledovných obchodných cieľov:

 • Rozšírenie obchodných možností v oblasti kapitálových trhov
 • Zvýšenie spokojnosti klientov a skvalitnenie služieb
 • Okamžitý prístup k dôležitým informáciám pre biznis
 • Zvýšenie kvality spracovania dát
 • Zvýšenie produktivity automatizáciou rutinných činností
 • Automatizácia obchodných procesov (Strait Through Processing – STP)
 • Zníženie objemu časovo náročnej a opakujúcej sa práce s papierovými dokumentmi
 • Efektívne využitie pracovného času a zdrojov
 • Vynikajúci pomer prínosov k celkovým nákladom (TCO), rýchla návratnosť investície
 • Nízka finančná náročnosť na technickú infraštruktúru riešenia
 • Pokrytie možných nedostatkov v technologickej podpore dôležitých procesov
 • V prevádzke už za 60 dní