Hlavné vlastnosti

Medzi hlavné vlastnosti informačného systému CustodyOffice patria:

 • Bohatá sada funkcií pre front-office a back-office kapitálových trhov
 • Podpora neobmedzeného počtu mien, subjektov, inštrumentov a trhov
 • Automatizácia procesov spracovania obchodov s CP a korporátnych akcií
 • Pravidlami riadené spoplatňovanie služieb, podpora rôznych cenníkov
 • Podpora pre elimináciu rizík
 • Online reporty pre manažment a regulačné orgány
 • Intuitívne a nekomplikované používateľské rozhranie
 • Elektronická výmena dát s CDCP SR a medzinárodnými depozitármi cenných papierov
 • Jednoduchá integrácia s inými systémami s využitím otvorenej architektúry
 • Bezpečné uloženie všetkých informácií v centrálnej databáze
 • Moderná technológia tenkého klienta bez potreby technických zmien na počítačoch používateľov
 • Robustné a škálovateľné riešenie založené na technológii J2EE (de-facto priemyselný štandard)